link_mdr
aktualności
2012 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
  min min min min min min min min min min min min
26 października 2012

Międzysektorowe spotkanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów we Wrocławiu - 30.10.2012, godz. 12:00

Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej Posłanka Ewa Wolak zaprasza do współpracy wszystkie podmioty oraz instytucje zainteresowane i odpowiedzialne za poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Spotkanie ma zainicjować poważną dyskusję publiczną, która oparta byłaby na rzetelnych danych dotyczących wypadków z udziałem rowerzystów, a nie jak to zazwyczaj ma miejsce, na potocznych, zwykle błędnych przekonaniach i przesądach.

Czas i miejsce:
30 października br.
godz. 12.00 – 14.30,
ul. Oławska 2, sala konferencyjna na III. p

Inicjatywa jest odpowiedzią na narastający ostatnio we Wrocławiu problem związany ze spadkiem bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Sytuacja dojrzała do szybkich i zdecydowanych działań. Dotychczasowe wysiłki podejmowane są w rozproszeniu, w oparciu o błędne założenia lub zbyt małą skalę – i w obliczu rosnących statystyk wypadków okazują się daleko niewystarczające. Dlatego też, jako antidotum na zaistniały problem zaproponowane zostanie podjęcie ścisłego współdziałania wszystkich środowisk i podmiotów zainteresowanych problemem.

Pierwsze ze spotkań ma służyć przede wszystkim zdiagnozowaniu natury problemu i wskazaniu najważniejszych kierunków działań. Spotkanie będzie okazją do lepszego wzajemnego poznania się i inwentaryzacji dotychczasowych ciekawych działań i inicjatyw. W przypadku, gdyby zgromadzeni zaleźli wystarczającą wolę współpracy, na spotkaniu zostanie wypracowany plan dalszych wspólnych działań i harmonogram kolejnych spotkań. Kto jest poważnie zainteresowany kwestią poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i czy inicjatywy odniesie sukces, przekonamy się już wkrótce.

Niezależnie od tego, zachęcamy do udziału, lub śledzenia relacji i przygotowanych prezentacji wstępnych. W ich doborze sami (tj. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa) maczaliśmy palce i możemy zagwarantować, że obalą one wiele pospolitych mitów i wyjaśnią wiele zagadek i paradoksów związanych z tematem bezpieczeństwa ruchu rowerowego.

Cezary Grochowski


Zaproszenie


W związku z narastającym problemem pogarszającego się bezpieczeństwa rowerzystów we Wrocławiu i koniecznością pilnego uruchomienia efektywnych działań przeciwdziałających temu zjawisku zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w:

I otwartym spotkaniu międzysektorowym
na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu rowerowego we Wrocławiu,

które odbędzie się dnia 30.10. 2012, o godzinie 12.00 przy ulicy Oławskiej 2 , III p. Sala konferencyjna.

Spotkanie jest inicjatywą, której celem jest stworzenie międzysektorowej platformy współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu rowerowego, w ramach której będą mogły spotkać się wszystkie podmioty zajmujące się lub będące zainteresowane działaniami w tym zakresie. Intencją przyświecającą spotkaniu jest zwiększenie efektywności podejmowanych wysiłków, które możliwe jest poprzez zacieśnienie współpracy i wzajemną wymianę doświadczeń.

Planowany program spotkania przedstawia się następująco:
 
I.    Prezentacja: Fakty i Mity na temat bezpieczeństwa rowerzystów – prezentacja głównych założeń raportu raportów zdarzeń sekcji rowerowej GDDKiA (z uwzględnieniem danych dla Wrocławia oraz kwestii wpływu pro rowerowej nowelizacji PORD na poziom bezpieczeństwa rowerzysty) - Aleksander Buczyński GDDKiA

II.    Prezentacja: Edukacja komunikacyjna rowerzystów i kierowców na przykładzie zintegrowanego programu edukacyjnego „Rowerowa Szkoła” - Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa/ ogólnopolska sieć Miasta dla Rowerów;

III.    Dyskusja strategiczna: „Jak rozwiązać problem plagi rowerowej w mieście?"
w jej ramach:

 • krótki przegląd realizowanych aktualnie działań i inicjatyw na rzecz rowerowego BRD przez zaproszone instytucje,
 • określenie głównych kierunków działań i możliwych płaszczyzn współpracy,
 • ewentualne powołanie stałej platformy współpracy i plan ewentualnych dalszych prac).

Zaproszeni:

 • Policja (Komenda Miejska, Komenda Wojewódzka),
 • Straż Miejska,
 • Wrocławscy Radni Miejscy,
 • Przedstawiciele wybranych jednostek Urzędu Miasta (sekcja rowerowa, wydział oświaty),
 • przedstawiciele organizacji rowerowych,
 • biznes rowerowy,
 • dziennikarze,
 • zainteresowani.


Będąc głęboko przekonaną, że obecna sytuacja panująca w mieście wymaga pilnego rozwiązania i wzmożonego wysiłku od nas wszystkich, i że tylko działając razem możemy rozwiązać ten poważny problem bardzo liczę na Państwa obecność i aktywny udział spotkaniu.

Poseł Ewa Wolak

Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowejilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 06 - 19
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
 1. Zaproszenie na IV Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych 1.12.2012
 2. Obniżanie krawęzników 2012 - trzeci przetarg zakończony
 3. Przejazd Powstańców Śląskich - Hallera po łuku - relacja
 4. Komisja bezpieczeństwa bezpieczna w swoim towarzystwie
 5. Międzysektorowe spotkanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów we Wrocławiu - 30.10.2012, godz. 12:00
 6. Kluczyki = broń. I ty możesz zostać mordercą
 7. Zginął rowerzysta na Legnickiej [*]
 8. Nie porzucaj mnie zimą! - relacja z akcji
 9. W środę urzędnicy nasmarują łańcuch w Twoim rowerze!
 10. Różne miejsca - ci sami ludzie
 11. Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na IV Wrocławskie Spotkania Podróżników Rowerowych
 12. Konkursik na relacje z dwóch wydarzeń. Są nagrody
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa