link_mdr
aktualności
2012 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
  min min min min min min min min min min min min
21 listopada 2012

Interpelacja w sprawie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w aspekcie obecnej polityki rowerowej Gminy Wrocław

W dniu, w którym zdarzyła się tragedia na Legnickiej, został uchwalony w Radzie Miasta Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2013 - 2016.

Program ten jest ciekawy z kilku powodów.

Po pierwsze ciężko stwierdzić, czy były prowadzone jakiekolwiek konsultacje społeczne odnośnie jego zapisów, a jeśli tak, to jakim trybem.

Po drugie, zastanawia § 2 Cel i zakres Programu. Aż 3 z 7 (43%) celów szczegółowych Programu Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu dotyczą doposażenia, wyszkolenia i zapewnienia odpowiednich warunków pracy różnym służbom. Jednocześnie nie znajdziemy w Celach i zakresie Programu jakiejkolwiek wzmianki o poprawie bezpieczeństwa na drogach.

Po trzecie, zapis o bezpieczeństwie na drogach znajdujemy w § 4 Zadania prewencyjne. W pkt. 5 czytamy, że Program będzie realizowany przez następujące zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji drogowej.
1) Sposób realizacji: podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności inicjowanie działań służących bezpieczeństwu pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji publicznej.
2) Instytucja wiodąca: Komenda Miejska Policji we Wrocławiu.
3) Instytucje współpracujące: Urząd Miejski Wrocławia, Straż Miejska Wrocławia, organizacje pozarządowe.

[wyróżnienia - red]

Niecały tydzień po uchwaleniu Programu mieliśmy okazję się przekonać, jak zapisana w uchwale współpraca z organizacjami pozarządowymi wygląda w rozumieniu niektórych pracowników urzędu miejskiego. Pomimo wcześniejszego anonsu, przedstawiciele Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej nie zostali wpuszczeni na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, która zbierała się w tydzień po tragedii na Legnickiej i miała zajmować się m.in. tym wypadkiem. Pisaliśmy o tym tutaj.

Zachowanie urzędników zostało szybko nagłośnione przez media, lecz jedynym Radnym, który zainteresował się tą sprawą był Sebastian Lorenc. I przed tygodniem skierował do prezydenta interpelację odnośnie tego zdarzenia - poniżej.

Można pokazać, że radny Sebastian Lorenc robi dobrze interesując się sprawami rowerzystów (w sposób diametralnie różny od tego, jaki praktykuje jego kolega klubowy Krzysztof Bramorski), na przykład oddając na niego głos w tej niezobowiązującej sondzie.

O dalszych losach sprawy będziemy informować.


Radek Lesisz


Szanowny Pan
dr Rafał Dutkiewicz
Prezydent Miasta Wrocławia

Wrocław, 9.11.2012

Interpelacja w sprawie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w aspekcie obecnej polityki rowerowej Gminy Wrocław

Szanowny Panie Prezydencie,

w ubiegłym miesiącu (25.10.2012) obradowała rada do spraw bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w czasie której poruszano m.in. kwestię bezpieczeństwa rowerzystów na wrocławskich drogach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb mundurowych, Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz magistratu. Przedstawiciele organizacji rowerzystów nie zostali wpuszczeni na to posiedzenie, mimo iż mieli prawo wziąć w niej udział. Co więcej uprzedzali urzędników o zamiarze pojawienia się na spotkaniu, nie dostając żadnej odpowiedzi. Jest to sytuacja niezrozumiała nie tylko ze względu na temat przewodni prac komisji, ale też ze względu na zapisy Programu Poprawy Bezpieczeństwa. Według tego dokumentu, organizacje pozarządowe działające w obszarze poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego są instytucjami z definicji współpracującymi przy realizacji powyższego dokumentu. Niewątpliwie Stowarzyszenie „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” spełnia te wymogi, bowiem według statutu do celów realizowanych przez organizację należą m.in. podnoszenie świadomości społecznej i edukacja w zakresie: bezpieczeństwa na drogach, roli i znaczenia zrównoważonych środków transportu, negatywnych skutków motoryzacji, kształtowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań transportowych.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz przekazanie na ręce Stowarzyszenia „Wrocławska Inicjatywa Rowerowa” pisma wyjaśniającego szczegółowo przyczyny podjęcia przez urzędników miejskich decyzji o niedopuszczeniu przedstawicieli rowerzystów do dyskusji. Proszę jednocześnie o udzielenie informacji, jakie działania planuje podjąć Magistrat w związku z licznymi doniesieniami o wypadkach drogowych z udziałem rowerzystów, zwłaszcza w kontekście tragedii na ulicy Legnickiej oraz prowadzonej przez policję akcji „Bezpieczny chodnik”, o której chcieli rozmawiać na posiedzeniu przedstawiciele „Wrocławskiej Inicjatywy Ro-werowej”.

Uważam, że opisana sytuacja zaprzecza założeniom realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa oraz godzi w politykę otwartego dialogu publicznego, która w tym przypadku powinna mieć wartość nadrzędną.

Z poważaniem,
Sebastian Lorenc
Radny Rady Miejskiej
Wrocławiailosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 01 - 20
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
 1. Żeby we Wrocławiu było normalnie (rowerowo)
 2. Rowerowy Mikołaj we Wrocławiu
 3. Nowe bramy rowerowe, czyli praktyczny poradnik dla wrocławskiego rowerzysty
 4. Weź udział w ankiecie i debacie na temat skradzionych bicykli
 5. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pasie rowerowym na ulicy Wróblewskiego, ale nie chce wam się o to zapytać
 6. Rower we wrocławskiej komunikacji miejskiej
 7. MPK i rowerzyści [Jedziemy! #41]
 8. Interpelacja w sprawie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w aspekcie obecnej polityki rowerowej Gminy Wrocław
 9. Fundacja Rak’n’Roll jedzie na rowerach na Zwrotnik Raka!
 10. Léléphant et la Souris, czyli alzacka przygoda Słonia i Myszy
 11. Ekowystawa „Gmina z klimatem” we Wrocławiu
 12. Niebezpiecznie na Klecińskiej
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa