link_mdr
aktualności
2012 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
  min min min min min min min min min min min min
01 grudnia 2012

Nowe bramy rowerowe, czyli praktyczny poradnik dla wrocławskiego rowerzysty

Niniejszy poradnik jest przeznaczony dla wszystkich rowerzystów, którzy chcą się dowiedzieć, czym są i jak należy korzystać z nowych bram rowerowych, co nie jest być może takie oczywiste.

Właśnie kończy się budowa trzech bram rowerowych umożliwiającym rowerzystom bezpieczny wjazd i wyjazd z centrum Wrocławia. Bramy rowerowe (o których pisaliśmy w 2010 roku) są substytutem umożliwiającym rowerzyście wjazd lub wyjazd z centrum miasta tam, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Nie ingerują w geometrię skrzyżowania, więc są oparte na wyznaczaniu przejazdów oraz śluz rowerowych.

Bramy rowerowe są realizowane w okrojonej formie, z powodu niskich nakładów na infrastrukturę rowerową. Średnia cena wykonania bramy to zaledwie 50 tys. złotych. Z drugiej strony bramy są realizowane na drogach przebudowanych zaledwie 6 lat temu. Z pieniędzy podatników powstaje proteza inwestycji, która powinna być zrealizowana podczas przebudów ul. Grodzkiej, Widok oraz ul. Szewskiej w 2006 roku.

Dotychczas niemożliwym było legalnie wjechać (czyli nie być zmuszonym do zsiadania z roweru) na Stare Miasto, bądź z niego wyjechać korzystając z punktów, które oznaczono w Koncepcji z 2006 roku jako „strefy dostępności rowerowej dla Starego Miasta” – w skrócie „bramy”

W przypadku przejazdu na wprost z Mostu Uniwersyteckiego, przejazdu przez plac Nankiera, czy wyjazdu z ul. Szewskiej, czyniono to nielegalnie – zwłaszcza w tym ostatnim miejscu rowerzyści byli narażeni na mandaty, pomimo, że nie istniała żadna inna droga na wyjazd rowerem z centrum Wrocławia na południe. Nowe ułatwienia są związane też z obowiązującą już od ponad roku nowelizacją Kodeksu Drogowego, Dzięki niej w prawie zaczęły funkcjonować takie pojęcia jak śluza czy pas rowerowy.

„Brama Uniwersytecka” łącząca Most Uniwersytecki z przejściem pod gmachem głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dzięki bramie rowerowej powstałej między pl. Uniwersyteckim, a Mostem Uniwersyteckim możemy bez przeszkód przejechać rowerem z ścisłego centrum miasta w stronę Przedmieścia Odrzańskiego/ Nadodrza. Umożliwiają nam to jednokierunkowe pasy rowerowe oraz śluzy, wraz z sygnalizatorami dla rowerów.

Sygnalizatory dla rowerzystów są ustawione na końcu pasa rowerowego i są skierowane na rowerzystę oczekującego po drugiej stronie skrzyżowania. Oznacza to, że całkowicie inaczej musimy się poruszać jadąc do centrum, niż gdy wyjeżdżamy przez bramę. Prawidłowe użytkowanie bramy wygląda w następujący sposób:

Gdy jedziemy od strony pl. Uniwersyteckiego (centrum), jesteśmy zobowiązani do skorzystania z prawego przejazdu rowerowego, który biegnąc po skosie prowadzi nas na ciąg pieszo- rowerowy biegnącą na Moście Uniwersyteckim. Z przejazdu po lewej stronie nie możemy skorzystać, ponieważ jest on przeznaczony tylko dla rowerów jadących z Mostu Uniwersyteckiego w stronę pl. Uniwersyteckiego. Dlatego też po lewej stronie nie widzimy sygnalizatora dla rowerzystów - widzą go tylko rowerzyści po drugiej stronie.

Spod Uniwersytetu możemy również skręcić w prawo, włączając się do ruchu na zasadach ogólnych, ustępując najpierw pierwszeństwa pojazdom jadącym ul. Grodzką (informuje nas o tym znak A-7, ustąp pierwszeństwa przejazdu).

W ramach wykonania bramy wymalowano również śluzy rowerowe. na ul. Grodzkiej (niestety, nie udało się wyposażyć ich w pasy dojazdowe - są to wydzielone pasy rowerowe zaczynające się kilkadziesiąt metrów przed skrzyżowaniem, dzięki czemu nie musimy się przeciskać między samochodami stojącymi na światłach).

Jadąc Grodzką w stronę Hali Targowej mamy możliwość jazdy w trzech kierunkach. Dzięki śluzom rowerowym na skrzyżowaniu z Mostem Uniwersyteckim rowerzysta ma prawo zająć miejsce przed linią zatrzymania dla samochodów, aby po zapaleniu się zielonego światła mógł zjechać ze skrzyżowania jako pierwszy, będąc widocznym dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, co znacznie podnosi bezpieczeństwo.

Skręcając w lewo z ul. Grodzkiej w Most Uniwersytecki, zatrzymujemy się na lewej śluzie rowerowej. Po otrzymaniu sygnału zezwalającego na jazdę przez skrzyżowanie jedziemy na zasadach ogólnych, tak jak samochody, jednak gdy dojedziemy do M. Uniwersyteckiego, jesteśmy zobowiązani do skorzystania z ciągu pieszo-rowerowego znajdującego się po naszej prawej stronie, na który wjedziemy przez obniżenie krawężnika na zakończeniu przejazdu rowerowego prowadzącego z pl. Uniwersyteckiego na Most.

Drugi możliwy kierunek - jazda na wprost w stronę Hali Targowej, odbywa się z prawego pasa, na którym również wykonano śluzę rowerową. Stąd możemy również skręcić w prawo - w przejście pod uniwersytetem, pamiętając o konieczności ustąpienia pierwszeństwa pieszym poruszającym się  wzdłuż Grodzkiej.

Jadąc od Hali Targowej w stronę ul. Nowy Świat, korzystamy z lewej śluzy, jadąc zaś w prawo, na most Uniwersytecki, używamy prawej śluzy, – zgodnie oznaczeniami pasów ruchu.

Warto podkreślić, że śluzy oraz pasy rowerowe służą tylko i wyłącznie rowerzystom. Piszę o tym, ponieważ byłem świadkiem przechodzenia pieszych przez skrzyżowanie korzystających z infrastruktury rowerowej. Jest to niebezpieczne, ponieważ czas palenia się zielonego światła na sygnalizatorach jest dostosowany do prędkości rowerzysty. Dotyczy to również "czasów ewakuacji", czyli czasu od zapalenia się czerwonego sygnału dla rowerzystów do zapalania się zielonego światła dla samochodów. Idąc nielegalnie ryzykujemy, że w połowie skrzyżowania zaczną na nas jechać samochody. Możemy za takie zachowanie dostać również mandat - warto przechodzić na przejściu dla pieszych.

Nie zmienia to faktu, że sytuacja pieszych na ul. Grodzkiej jest bardzo zła. Zrezygnowano z kompletu przejść dla pieszych w celu zwiększenia przepustowości ruchu samochodowego, lub w ogóle pominięto budowę przejścia dla pieszych, tak jak na przedłużeniu ul. Więziennej).

 

 

„Brama Piaskowa” przy Moście Piaskowym, naprzeciwko Instytutu Filologicznego UWr.

Brama łącząca okolice Mostu Piaskowego z Bulwarem Dunikowskiego jest najwygodniejszą drogą z centrum miasta do Pl. Grunwaldzkiego, z dala od większego ruchu samochodowego.

Brama powstała przy Moście Piaskowym służy tylko i wyłącznie rowerzystom jadącym z Bulwaru Xawerego Dunikowskiego prosto w ul. Grodzką i skręcającym w lewo w ul. Piaskową z tego samego kierunku. Jadąc prosto przejeżdżamy przez przejazd rowerowy, po czym lekko po łuku wjeżdżamy na ul. Grodzką - tutaj musimy być ostrożni i uważać na samochody - pas rowerowy jest wymalowany do miejsca, gdzie mieszczą się obok siebie dwa pasy dla aut i pas rowerowy. Od miejsca gdzie pas się urywa, poruszamy się na zasadach ogólnych.

Wprowadzone rozwiązanie jest nowością na ulicach Wrocławia, zatem można rozważyć większe odseparowanie „rękawa”, w przypadku, gdy w tym miejscu pojawi się konflikt z kierowcami.

Ciekawostką na skalę Wrocławia jest też dostosowanie starej sygnalizacji pieszej do nowego rozwiązania. Rowerzystów jadących z Bulwaru Dunikowskiego obowiązuje sygnalizator dla pieszych i rowerzystów po drugiej stronie ul. Piaskowej, natomiast sygnalizator dla przeciwnego kierunku jest tylko i wyłącznie dla pieszych.

Powstały też ułatwienia dla jadących na wprost z Mostu Piaskowego w stronę pl. Dominikańskiego, ponieważ na całej długości skrzyżowania został wyznaczony pas rowerowy. Dzięki bramie istnieje również możliwość  wjazdu na Bulwar Dunikowskiego jadąc z ul. Grodzkiej. Musimy wówczas skręcić w lewo na zasadach ogólnych, ustępując pierwszeństwa jadącym na wprost, a następnie pieszym na chodniku.

W taki sam sposób postępujemy jadąc z pl. Dominikańskiego na Bulwar. W tych obu przypadkach możemy przejechać przez bramę. Nigdy natomiast nie wolno nam korzystać z bramy „pod prąd”, czyli z ul. Grodzkiej w stronę Bulwaru.

 

 

„Brama Widok” łącząca ul. Widok z ul. Szewską

Połączenie ul. Widok z ul. Szewską jest jedną z najważniejszych inwestycji pod względem umożliwienia rowerzystom wjazdu  i wyjazdu w ścisłe centrum Wrocławia z kierunku południowego. Jest to kolejna inwestycja będąca jedynie protezą w tym miejscu.

Przebudowa ul. Widok z 2006 roku nie przewidziała istnienia jakichkolwiek udogodnień dla rowerzystów, choć takie wymagania stawiała przed urzędnikami i projektantami Koncepcja. Dotychczas był możliwy tylko i wyłącznie wjazd do centrum na zasadach ogólnych razem z samochodami jadącymi na wprost. Dzięki bramie rowerowej, zyskaliśmy możliwość wyjazdu z ul. Szewskiej w kierunku południowym.

Budowa tych udogodnień będzie oznaczała również koniec mandatów za jazdę rowerem w tym miejscu, co do tej pory zdarzało się bardzo często. Również w dniu. 28.11.2012, kiedy odbywał się formalny odbiór inwestycji zdezorientowany patrol policji po piętnastu minutach bezczynnego stania i obserwowania jak rowerzyści jeżdżą po przejeździe rowerowym oddali się prawdopodobnie na inne skrzyżowanie. Teraz po prostu przejedziemy na drugą stronę po przejeździe dla rowerów.

Podobnie, jak w bramie przy Moście Uniwersyteckim, wjazd i wyjazd z centrum odbywa się na całkiem innych zasadach.

WJAZD DO CENTRUM

Jadąc w stronę centrum z ul. Widok, będziemy się zachowywać według starych zasad, czyli jedziemy ulicą razem z samochodami na zasadach ogólnych. Będzie jednak łatwiej i bezpieczniej, bo dzięki wymalowaniu śluz rowerowych na końcu pasów, z lewego pasa wjedziemy jako pierwsi na skrzyżowanie jadąc na wprost, z prawego pasa - gdy jedziemy na wprost.

Po co zatem za przejściem dla pieszych został umieszczony drugi sygnalizator i śluza dla rowerzystów jadących prosto? Służy on rowerzystom, którzy wcześniej jechali przez strefę zamieszkania przy ul. Widok w stronę centrum i zamierzają kontynuować jazdę ulicą Szewską. Rowerzyści ci są zobowiązani do przejazdu przez tory tramwajowe nowopowstałym przejazdem dla rowerów z sygnalizacją. Po przejechaniu przez tory ustawiamy się na śluzie rowerowej na wylocie ul. Widok, i oczekujemy zielonego sygnału pozwalającego nam jechać w stronę centrum.

Po przejechaniu przez skrzyżowanie możemy jechać na wprost ul. Szewską, samochody muszą natomiast skręcić w prawo w ul. Ofiar Oświęcimskich. Czeka nas też tutaj ułatwienie w postaci obniżenia krawężnika na łuku, dzięki czemu pojedziemy prosto bez pokrzywienia obręczy koła, bądź wywrotki. Warto się zastanowić nad umożliwieniem wprowadzenia tylko i wyłącznie dla rowerzystów możliwości skrętu w lewo z ul. Widok w ul. Kazimierza Wielkiego lub wykonania tego manewru „na dwa”, co zaoszczędzi rowerzystom objazdu parkingu wielopoziomowego.

WYJAZD Z CENTRUM

Ruch rowerowy ul. Szewską w stronę ul. Widok odbywa się po powstałym przejeździe dla rowerów. Jadąc ul. Szewską za strefą zamieszkania powstał ciąg dla rowerów i pieszych, dzięki czemu w legalny sposób dojedziemy do przejazdu rowerowego przez ul. Kazimierza Wielkiego. Zjeżdżamy na lewo od przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem i stajemy przed sygnalizatorem rowerowym. Po przejeździe dla rowerów możemy jechać tylko i wyłącznie z  kierunku z centrum- jest to przejazd jednokierunkowy!

Po przejechaniu przez przejazd wjeżdżamy w strefę zamieszkania. Częstym widokiem są w tym miejscu nielegalnie parkujące samochody, dlatego możemy skorzystać w tym miejscu z pomocy Straży Miejskiej [nr alarmowy 986]. W strefie zamieszkania pierwszeństwo mają piesi, a nasza prędkość jest ograniczona do 20 km/h. Dalej w stronę miasta możemy dojechać skręcając w prawo w wąską ul. Menniczą i dalej kontynuując jazdę po ul. Świdnickiej. Przejazd na wprost do ul. Teatralnej jest niemożliwy, ponieważ jest to chodnik i narażamy się w tym miejscu na dostanie mandatu.     

* * *

Trzy wybudowane bramy nie są ostatnimi, jakie zamierza wybudować wrocławski magistrat. W planach czekają ułatwienia na pl. Dominikańskim, przy wjeździe w ul. Wita Stwosza, brama w ciągu ul. Świętego Antoniego oraz wyjazd z centrum na zachód dzięki bramie w ciągu ul. Św. Mikołaja. W ostatnim przypadku inwestycje blokuje 8 miejsc postojowych, które według urzędników nie mogą zostać zlikwidowane. Jest to dziwne, biorąc pod uwagę budowane parkingi podziemne pod Narodowym Forum Muzyki oraz na pl. Nowy Targ.

* * *

Dziękuję sekcji rowerowej UM we Wrocławiu za szybkie udostępnienie mi planów, dzięki czemu poradnik stał się bardziej kompletny.
 

Piotr Łąk
 


Ze świata mediów. O inwestycji można było m.in. przeczytać w:
http://www.gazetawroclawska.pl/
http://www.mmwroclaw.pl/
http://wiadomosci.onet.pl/

 

spacer
wprowadzacie w błąd
http://rowery.eko.org.pl/imgturysta/image/aktualnosci/komentarze/1427.jpg Nie ma możliwości legalnego skręcenia z grodzkiej w prawo w bramę uniwersytecką. Na śluzie jest strzałeczka na wprost P8a, sygnalizator kierunkowy na wprost S3 i wisi jeszcze tablica F11 na wprost. Skręt w prawo oznacza mandat 250zł. Toż to lepiej niż 100zł za zebry. Macie jakiegoś krawężnika w rodzinie, że tak lobbujecie? Tyle na dzisiaj.

Brama na grodzkiej jest bublem.

Neverhood

można
Na słupie sygnalizacji 20m wcześniej jest znak zakaz skrętu w prawo i tabliczka nie dotyczy rowerzystów. Jest to nawet na jednym ze zdjęć w albumie w tekście.

sprintek

A jak w takim razie ze światłami?
Jeśli można skręcać w prawo z Grodzkiej pod Uniwersytet, to czemu nie ma tego na znaku poziomym na śluzie? I jak wtedy ze światłami? Nie ma dla takiego rowerzysty sygnalizatora... Czy w takim razie światła go nie obowiązują, a jeśli jakieś obowiązuje to dlaczego?

pajonk

Pytania po teście
Jechałem sobie z północy ulicą Szewską z zamiarem skrętu w lewo w Kazimierza Wielkiego. Stwierdziłem, że nie powinno być z tym problemu z racji wprowadzonych tam opisanych wyżej udogodnień. Przejechałem kulturalnie przejazdem rowerowym na południowo-zachodni róg skrzyżowania (mijając oczywiście rowerzystów jadących nim w drugą stronę). Następnie skręciłem w lewo i ustawiłem się przed przejazdem przez torowisko. A tam... gdzie jest sygnalizator? Czemu jest przed przejazdem, a nie za nim na słupie świetnie się do tego nadającym? Dodatkowo, przejazd, który ma prowadzić na śluzę rowerową oddzielony jest od niej bardzo wysokim krawężnikiem. Poza tym śluza jest tylko dla rowerzystów jadących w Szewską (rozumiem - taki był zamysł), ale cóż za problem przedłużyć przejazd rowerowy i wyprowadzić go na zaczynający się właśnie trzeci pas na K.Wielkiego? Osobom wykonującym manewr taki jak mój byłoby dużo łatwiej...

pajonk

sprzeczne oznakowanie i po zawodach
@sprintek; Znaki świetlne są wyżej w hierarchii niż znaki pionowe. A skoro wcześniej jest znak, który jest sprzeczny z tymi które są 20m później (świetlny, pionowy i poziomy) to jest to ewidentny bubel. Skręcić zawsze można, ale żaden sąd nie uchyli takiego mandatu.

Neverhoodilosc komentarzy: 5
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 02 - 16
 
Brama Uniwersytecka
Brama Piaskowa
Brama Widok
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 106 |
 1. Żeby we Wrocławiu było normalnie (rowerowo)
 2. Rowerowy Mikołaj we Wrocławiu
 3. Nowe bramy rowerowe, czyli praktyczny poradnik dla wrocławskiego rowerzysty
 4. Weź udział w ankiecie i debacie na temat skradzionych bicykli
 5. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pasie rowerowym na ulicy Wróblewskiego, ale nie chce wam się o to zapytać
 6. Rower we wrocławskiej komunikacji miejskiej
 7. MPK i rowerzyści [Jedziemy! #41]
 8. Interpelacja w sprawie realizacji Programu Poprawy Bezpieczeństwa w aspekcie obecnej polityki rowerowej Gminy Wrocław
 9. Fundacja Rak’n’Roll jedzie na rowerach na Zwrotnik Raka!
 10. Léléphant et la Souris, czyli alzacka przygoda Słonia i Myszy
 11. Ekowystawa „Gmina z klimatem” we Wrocławiu
 12. Niebezpiecznie na Klecińskiej
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa