link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
07 kwietnia 2014

Uwagi do planów strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu. Zaproszenie na konsultacje społeczne

Ciąg dalszy wątku: Plany strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu.

W ramach konsultacji społecznych Gmina Wrocław zaprasza na cykl spotkań dotyczących projektu uspokajania ruchu w części Nadodrza. W czasie konsultacji szczegółowo omawiany będzie projekt przebudowy skweru u zbiegu ulic Jedności Narodowej, Ołbińskiej i Henryka Pobożnego.

Spotkania odbędą się w auli na parterze klasztoru O.O. Karmelitów Bosych przy ul. Ołbińskiej 1, w dniach 8 i 29 kwietnia oraz 20 maja 2014 roku, o godzinie 18.00.

My zaś poniżej przedstawiamy uwagi, jakie złożyliśmy do koncepcji uspokojenia ruchu na Nadodrzu, także w wyniku spotkania z panem Piotrem Górką z Wrocławskiej Rewitalizacji sp. z o.o.


 

Uwagi Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej do planu strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu:

 1. Przystanek wiedeński zamiast antyzatok na Poniatowskiego.

  Z punktu widzenia rowerzysty planowane antyzatoki na skwerze Pionierów Wrocławskich (Poniatowskiego) mogą stanowić istotny problem. Rozwiązanie to istnieje we Wrocławiu na razie tylko na ul. Glinianej (w ramach eksperymentu). Z uwagi na konieczność przeskakiwania rowerem przez szyny pod bardzo ostrym kątem (jadąc przy prawej krawędzi jezdni) antyzatoki jawią się jako rozwiązanie niebezpieczne i stresujące dla rowerzystów. Stąd wniosek o wykonanie przystanku wiedeńskiego zamiast antyzatok. Wyniesienie jezdni przy peronie nie stanowi żadnego zagrożenia dla rowerzystów, pozwala też na lepsze uspokojenie ruchu w rejonie skrzyżowania.
   
 2. Wymiana nawierzchni na fragmencie ul. Jedności Narodowej (od Kilińskiego do Probusa).

  Rozpatrując rozwiązania dla ruchu rowerowego na rzeczonym fragmencie Nadodrza, należy mieć na uwadze przebiegające tu korytarze tranzytowe ruchu rowerowego. Najważniejszy to ulica Jedności Narodowej. Na odcinku od Kilińskiego do Probusa istnieje obecnie kontrapas rowerowy wykonany w technologii asfaltowej. W przeciwnym kierunku rowerzyści muszą poruszać się po mocno nierównej kostce brukowej i starym torowisku. Wnioskujemy stąd o polepszenie warunków jazdy w kierunku północnym – wymianę nawierzchni na całym fragmencie jezdni, bądź wykonanie analogicznego pasa asfaltowego dla rowerów, jak jest to planowane na ul. Trzebnickiej (usunięcie kostki i wypełnienie masą bitumiczną).
   
 3. Równa nawierzchnia na wyniesionych skrzyżowaniach

  W przypadku rezygnacji z nawierzchni bitumicznej wnosimy o wykonanie jej z płyt granitowych, szlifowanej kostki granitowej, lub innych. Należy unikać wykładania nowych nawierzchni nierównym materiałem. Tzw kocie łby są zmorą ulic Nadodrza – powodują hałas i znacząco obniżają komfort jazdy rowerem.
   
 4. Przestrzeń współdzielona na Jedności Narodowej (od Ołbińskiej do Kilińskiego).

  Proponujemy utworzyć na odcinku ul. Jedności Narodowej od Ołbińskiej do Kilińskiego (bądź w szerszym zakresie) tzw przestrzeń współdzieloną, czyli taki obszar, gdzie nie ma wyraźnego podziału na cześć pieszą i jezdną, gdzie różni użytkownicy dróg w sposób bezpieczny mieszają się ze sobą, gdzie projekt ulicy wymusza uwagę kierujących samochodami na słabszych użytkowników drogi: pieszych i rowerzystów. Za przykład takiego rozwiązania może służyć przecięcie ulic Oławskiej i Łaciarskiej, jak również liczne przykłady z zagranicy (pod hasłem: shared space). Ulica Jedności Narodowej na tym odcinku może zostać potraktowana jako poligon doświadczalny dla takich rozwiązań we Wrocławiu i w Polsce. Sprzyja temu spora ilość punktów usługowych (celów podróży), przekrój ulicy, charakter centrum dzielnicowego, czy otoczenie ulicami o ruchu uspokojonym. Szczególną uwagę należy poświęcić tu parkowaniu samochodów – projekt powinien to porządkować i nie dopuszczać do parkowania zakłócającego charakter i funkcje przestrzeni. Projektując nawierzchnię obszaru przestrzeni współdzielonej należy szczególną uwagę przyłożyć do posadzki. W przypadku rezygnacji z nawierzchni bitumicznej wnosimy o wykonanie jej z płyt granitowych, bądź szlifowanej kostki granitowej – mając na uwadze charakter tranzytowy ulicy Jedności Narodowej dla ruchu rowerowego.
   
 5. Uszy Myski Miki.

  W rejonach skrzyżowań z podniesioną tarczą proponujemy wykonanie (analogicznie do bram wjazdowych) zawężeń (tzw Uszy Myszki Miki), które pozwolą na skrócenie przejść dla pieszych i wymuszą dodatkowo spowolnienie pojazdów.
   
 6. Zmniejszenie powierzchni skrzyżowania Jagiellończyka i Niemcewicza.

  W rejonie rzeczonego skrzyżowania znajduje się szkoła. Ze względów bezpieczeństwa warto wprowadzić mini rondo bądź inne rozwiązanie zacieśniające łuki.
   
 7. Uwolnienie chodników od parkujących samochodów.

  Za największe wyzwanie dla projektu uspokojenia ruchu uważamy kwestię uporządkowania parkowania aut w tym rejonie. Plan zakłada reorganizację miejsc parkingowych dla aut. Dzięki jednokierunkowości ulic ma zostać zwiększona obecna ilość miejsc parkingowych. Dziś wiele kierowców zastawia nielegalnie chodniki, skwery, trawniki, co powinno zostać fizycznie uniemożliwione – miejsca, gdzie auta nie powinny stawać, proponujemy wydzielić słupkami, gazonami, kwietnikami, płaskownikami, czy stojakami na rowery. Za stojaki mogą też z powodzeniem służyć barierki znajdujące się w katalogu mebli miejskich. Dzięki temu zostanie stworzona dodatkowa funkcja dla wygrodzeń.


O powodzeniu projektu uspokojenia ruchu na Nadodrzu będzie decydować wprowadzenie „nowej jakości” na całym obszarze objętym uspokojeniem. Wraz z uporządkowaniem parkowania samochodów, należy zadbać o polepszenie estetyki i funkcjonalności „odzyskanej” spod kół samochodów przestrzeni. Z pewnością jednym z takich zabiegów może być wprowadzenie nasadzeń drzew, czy kwietników.
 
Z poważaniem

Radek Lesisz

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa


(2014-05-09 12:47) UPDATE: korespondencja skierowana do spółki Wrocławska Rewitalizacja

W odpowiedzi na argumentację za pozostawieniem antyzatoki w rejonie przystanku na Poniatowskiego*, zamiast realizacji przystanku wiedeńskiego, proponujemy, oprócz zaoferowanego obniżenia krawężnika**, który jednak będzie prowadzić rowerzystów na peron, zastosowanie rozwiązania Velostrail w rejonie antyzatoki (przed, przy i za), a także naniesienie oznakowania analogicznego, jak można spotkać np. w czeskiej Pradze.

Zawężenie jezdni (antyzatokę) proponujemy także wykonać od / do skrzyżowania, razem z przejściem dla pieszych co pozwoli na łatwiejsze pokonywanie na piechotę (krótsza droga, szerszy chodnik), a także pozwoli na łatwiejsze manewry rowerem (wyjazd z Jedności na północ - lewoskręt, odbywać się będzie już prosto w anyzatokę).

Wykonanie antyzatoki dla kierunku na południe winno się także wiązać z wykonaniem przejścia dla pieszych na wlocie ul. Jedności Narodowej.

Z poważaniem
Radek Lesisz

(*) brak miejsca na poszerzenie jezdni celem budowy przystanku wiedeńskiego - obecna szerokość pasów jest niewystarczająca na wyniesienie jezdni poza obszarem torowiska.

(**) zaproponowano obniżenie kawężnika przed antyzatoką, umożliwiające wjazd na chodnik w linii prostej z jezdni.ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 22
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Przebudowa Marii Curie-Skłodowskiej i nasze uwagi do projektu
 2. Alzacki Szlak Winny
 3. Nasze uwagi do projektu przebudowy ulicy Nowowiejskiej
 4. Ludzie listy piszą
 5. Rowerowy budżet obywatelski Wrocławia - spotkanie 30.01.2014
 6. Uwagi do projektu przebudowy ulicy Mińskiej
 7. Uwagi do Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Dolnośląskiego
 8. Informator o rowerach typu handbike
 9. Zaproszenie na spotkanie organizacyjne dla wolontariuszy Wrocławskiego Święta Rowerzysty 2014
 10. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (27.02.2014) - o koncepcji Shared Space i uspokojeniu ruchu na Nadodrzu
 11. Magistrat wyciąga trupa z szafy - projekt przebudowy ulicy Okulickiego
 12. Zaproszenie na Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego, Wrocław 27 – 29 marca 2014
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa