link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
08 kwietnia 2014

Powstaną nowe pasy rowerowe na Mickiewicza

Na początku marca został ogłoszony przez ZDiUM przetarg na zadanie pn: Poprawa stanu technicznego nawierzchni ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego wraz z korektą organizacji ruchu docelowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza na odcinku od ul. Z.Wróblewskiego do ul. I.Paderewskiego we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej

Chodzi tu głównie o wykonanie pasów dla rowerów na ul. Mickiewicza.

Pomysł na to udogodnienie urodził się kiedyś w naszych głowach i bardzo się cieszymy, iż Sekcja Rowerowa UM go podchwyciła i przeforsowała go wewnątrz struktur:)

Pasy dla rowerów mają funkcjonować jako uzupełnienie istniejącej infrastruktury dla rowerzystów na odcinku ul. Mickiewicza, od Parkowej do Paderewskiego.

Na odcinku od Kopernika do Parkowej istnieje dziś JEDNOKIERUNKOWA, poniemiecka droga rowerowa. Aby ulepszyć warunki jazdy w kierunku wschodnim (Sępolna), powstanie na tym odcinku pas rowerowy, który będzie na końcu sprowadzał cyklistów na drogę rowerową za ul. Kopernika. Pas, jak wiadomo, jest zawsze jednokierunkowy.

Na potrzeby wymalowania pasów zostanie zmieniona geometria jezdni: szerokie dziś pasy ogólne zostaną zawężone (czyli dokładnie jak w przypadku pasa rowerowego na ul. Wróblewskiego), co powinno przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa (węższy przekrój jezdni = wolniejsza jazda). Dziś auta jeżdżą tutaj nierzadko 70 km/h (długa, szeroka prosta). Będzie to na pewno z korzyścią dla wszystkich, zwłaszcza pieszych, którzy dostaną nowe przejście w rejonie Ogrodu Japońskiego.

Na odcinku od Paderewskiego do Kopernika istnieje co prawda dwukierunkowa droga rowerowa, lecz jest bardzo niefortunnie zlokalizowana: po południowej stronie jezdni. Dla jadących ul. Mickiewicza ze wschodu do centrum, oznacza to konieczność dwukrotnego przekraczania jezdni na dość krótkim, bo ok. 200 metrowym odcinku. Jest to manewr trudny, niebezpieczny, zaburzający płynność ruchu (to informacja dla kierowców).

Dlatego na rzeczonym odcinku powstanie również pas dla rowerów pozwalający na bezkolizyjną jazdę w kierunku zachodnim. Warto dodać, że pas powstanie wzdłuż nieistniejącej, poniemieckiej, jednokierunkowej drogi rowerowej, która zaczynała się kiedyś od ul. Paderewskiego, nie zaś od Kopernika, jak mamy obecnie. Niestety, prawdopodobnie po wojnie zasadzono na niej ... drzewa... (stary asfalt można podziwiać jeszcze na fragmencie "pobocza").

Na odcinku od Parkowej do Wróblewskiego niestety na pasy dla rowerów nie było zgody w urzędzie. Zamiast pasów będzie wspólny ciąg pieszo-rowerowy. Pocieszać się można fatalną jakością nawierzchni na jezdni (która być może przesądziła o tym rozwiązaniu) i małym ruchem pieszych... Skądinąd parkujące na jezdni auta (w trakcie imprez w Hali) pokazują, że 2x2 pasy nie są tutaj konieczne. Mamy więc nadzieję, że pasy powstaną przy okazji remontu ulicy.

Ponadto w ramach inwestycji:

 • wysłupkowany zostanie wreszcie cały ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż muru ZOO;
 • powstaną przejazdy rowerowe przez Wróblewskiego i Mickiewicza przy moście Zwierzynieckim oraz przy Ogrodzie Japońskim;
 • wyremontowane zostaną duże fragmenty nawierzchni chodnika i drogi rowerowej, przywrócona zostanie ciągłość nawierzchni starej drogi rowerowej na przejazdach przez wyjazdy z posesji;
 • niestety nie udało się przewalczyć likwidacji "mijanek" przystanków autobusowych na starej drodze rowerowej;
 • nie powstanie 4 wlot ze skrzyżowania z Paderewskiego (negatywna opinia komisji BRD).

W galerii obok prezentujemy fragmenty projketu.

 

Niestety, pisząc o planowanej inwestycji Gazeta Wrocławska nie omieszkała zrobić ludziom wody z mózgów i sprzedać informację w tonach minorowych, rozdzierając szaty: rowerzyści znowu zabiorom kierowcom! A przecież mają alejki parkowe! I ścieszke obok też majom!

A potem się dziwimy, że nawet rowerzyści nie wiedzą, co to jednokierunkowa droga rowerowa. Że kierowcy w przypływie odruchów wychowawczych spychają toną żelastwa prawidłowo jadących rowerzystów z jezdni. Że dochodzi do groźnych zderzeń czołowych rowerzystów. Że nawet biegli sądowi nie znają podstaw organizacji i zasad ruchu drogowego...

Szczucie na siebie ludzi dla zwiększenia sprzedaży i odsłon jest wysoce szkodliwe społecznie, panowie pracownicy mediów.

Więcej o korzyściach płynących z wytyczania pasów, pisaliśmy w art. dotyczącym pasa rowerowego na ul. Wróblewskiego - polecamy wszystkim nieprzekonanym.

Radek Lesiszilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 18
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Co ma kanar do bezpieczeństwa rowerzystów?
 2. Zaproszenie na wystawę The Good City 25-30.03.2014, Kino Nowe Horyzonty
 3. Bike Days - Festiwal Filmów Rowerowych 6-8 czerwca 2014
 4. Zaproszenie na Bike Maraton 13 kwietnia 2014, Mięknia
 5. Zaproszenie na Rozmowy Cykliczne (czwartek, 27.03.2014) - Czy i kiedy Polska będzie rowerowa?
 6. Relacja z I Kongresu Rozwoju Ruchu Rowerowego
 7. Uwagi do planów strefowego uspokojenia ruchu na Nadodrzu. Zaproszenie na konsultacje społeczne
 8. Powstaną nowe pasy rowerowe na Mickiewicza
 9. Powstał kontrapas na ul. Dobrej
 10. Uwagi do projektu remontu ul. Wyszyńskiego: od Nowowiejskiej do Mosbacha
 11. Nasze uwagi do projektu remontu ul. Obornickiej - od Bezpiecznej do Bałtyckiej
 12. Czy planowane uspokojenie ruchu na Nadodrzu zostanie tylko na papierze?
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa