link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
17 października 2014

Bawimy się w „mapę do rozmów o mieście”

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa w ramach DoFA '14 Dolnośląskiego Festiwalu Architektury zaprasza do zabawy w przestrzeni publicznej pt. "Mapa do rozmów o mieście". 

Czas: 17,18, 19 października 2014, godz. ok. 12-16
Miejsce: ul. Kuźnicza / Kotlarska

UWAGA: występy uzależnione od bezdeszczowej pogody!

Gra „Mapa do rozmów o mieście”

TŁO

Przed wojną Wrocław mógł szczycić się piękną tkanką miejską: licznymi terenami zielonymi, bogatą siecią połączeń tramwajowych i kolejowych, kwartałami pięknych, wielkomiejskich kamienic, pieczołowicie zaplanowanymi i utrzymanymi osiedlami, rozwiniętą siecią dróg rowerowych, czy bogatą ofertą rekreacyjną dla mieszkańców. Na terenach miejskich powstawały inwestycje, z których korzystali wszyscy mieszkańcy. Magistrat inwestował w mieszkalnictwo, często wprowadzając nowatorskie rozwiązania.

Dziś dawne baseny, trasy rowerowe i kąpieliska zmieniły się w nieużytki, a drogi rowerowe w parkingi samochodowe lub pobocza. Tereny zielone w dużej mierze zostały zdegradowane, albo zabudowane w nieprzemyślany sposób. Przedwojenne kamienic się sypią i są systematycznie wyburzane, zaś wzorcowe osiedla mieszkaniowe albo padły ofiarą pożogi wojennej, albo na skutek ingerencji powojennych mieszkańców straciły swój pierwotny charakter i funkcje.

Jednocześnie miasto po wojnie podniosło się z ruin, rozrosło, powielając schematy obowiązujące w tychże czasach na całym świecie: rozwój w oparciu o komunikację samochodową, blokowiska, rozlewanie się miast, etc. Dziś ta ścieżka rozwoju, która jeszcze niedawno stanowiła o nowoczesności, była gwarantem sukcesu politycznego i gospodarczego, staje się obiektem krytyki. Przewartościowaniu ulegają nie tylko modele gospodarcze, ale przede wszystkim oczekiwania społeczne: definicja tego, co stanowi o wysokiej jakości życia w dużych skupiskach ludzkich. Zmieniają się potrzeby, przez których pryzmat oceniane jest dziś miasto – z całym jego bagażem historycznym.

ELEMENTY GRY

Na grę składa się mapa - zdjęcie lotnicze (fragmentu) współczesnego Wrocławia oraz fotografie Wrocławia przed- i powojennego, które przechodnie mogą samodzielnie na niej umiejscawiać, zgadywać ulice, czy budowle, które przedstawiają. Zdjęcia zatrzymały w kadrze Wrocław / Breslau, który już nie istnieje (np. przedwojenną zabudowę, stawy, parki, kąpieliska) albo radykalnie zmienił swoją funkcję (np. parking na Rynku). Pokazują w szczególności fenomen ruchu rowerowego: poniemieckie drogi rowerowe (dziś nieistniejące lub zamienione w parkingi), skwery czy ulice wolne od aut.

Nierozłącznymi elementy gry są także nalepki, które symbolizują:
•    Stojaki rowerowe
•    Drzewa
•    Przejścia dla pieszych
•    Tereny zielone (skwery)
•    Drogi rowerowe
•    Place zabaw dla dzieci

JAK SIĘ BAWIĆ?

1. Spróbuj odgadnąć, które miejsca widnieją na zdjęciach. Zastanów się, porozmawiaj z innymi, jak dane miejsce zmieniło się na przestrzeni lat, co w tym było złego, a co dobrego.

2. Zabaw się we naprawiacza miasta: zaznacz na mapie gdzie byś chciał(a), żeby powstały udogodnienia symbolizowane przez nalepki.

CEL

Mapa, zdjęcia i nalepki stanową zaczyn do dyskusji o mieście, zmieniających się przestrzeniach, funkcjach, ludziach, a także planowaniu i negatywnych procesach, które obecnie obserwujemy we Wrocławiu, jak: rozlewanie się miasta, degradacja terenów zielonych, regres przestrzeni publicznych, dominacja samochodów i galerii handlowych.

Chcemy włączyć mieszkańców w kreatywne myślenie o wspólnej przestrzeni, wciągnąć w proces myślenia o mieście, wymienić refleksje, opinie na temat dawnego i obecnego wyglądu miasta, a także możliwych zmian w naszym otoczeniu.

INSPIRACJA:

Pomysł na zabawę został zaczerpnięty od węgierskiej organizacji MindSpace:
http://mindspace.hu/
http://pollmap.eu/

Więcej zdjęć z zabawy:

Radek Lesiszilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 01 - 19
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Wielkie zwycięstwo Rowerowego Wrocławia!
 2. VI Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych - zaproszenie do zgłoszeń
 3. Bawimy się w „mapę do rozmów o mieście”
 4. Test trasy rowerowej przy ul. Marco Polo - 08.11.2014 - odwołany
 5. Powstały pierwsze progi sinusoidalne przyjazne dla rowerzystów
 6. Czego chcą mieszkańcy? Powie ci to mapa do rozmów o mieście
 7. Rowerowa akcja przedwyborcza – kto realnie popiera ruch rowerowy?
 8. Zaorane wały na Biskupinie - kiedy będą wreszcie naprawione?
 9. Zaproszenie na VI Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych - 29.11.2014
 10. Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia
 11. Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia podpisana
 12. Wrocławskie Święto Rowerzysty 2015 – poszukiwani sponsorzy i wolontariusze
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa