link_mdr
aktualności
2014 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
  min min min min min min min min min min min min
22 listopada 2014

Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia

Podobnie, jak przed czterema laty, wysłaliśmy do kandydatów na prezydenta Wrocławia pytania o ich rowerowe plany i zapatrywania. Doczekaliśmy się reakcji tylko dwójki kandydatów - zobacz TUTAJ.

W trakcie drugiej tury (do czegoś takiego wcześniej nie dochodziło) zaproponowaliśmy kandydatom - jako Wrocławska Inicjatywa Rowerowa oraz Ambasadorzy Rowerowego Wrocławia, podpisanie Deklaracji Rowerowego Wrocławia.

Reakcję kandydatów przedstawimy jak tylko do niej dojdzie.

Radek Lesisz


Szanowna/y Pani/e,

w odpowiedzi na oczekiwania wrocławian korzystających z rowerów, dotyczące potrzeby doprecyzowania programu wyborczego, zwracamy się do Pani/a z prośbą o podpisanie deklaracji Rowerowego Wrocławia. Deklaracja będzie jednoznacznym wyrazem poparcia dla rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu przed drugą turą wyborów.

Podpisanie deklaracji Rowerowego Wrocławia mogłoby się odbyć w obecności dziennikarzy i w sposób uprzednio wspólnie uzgodniony. Z wydarzenia przygotowana zostanie przez nas krótka relacja filmowa, którą opublikujemy na Facebooku (10k fanów), portalu rowerowy i listach mailingowych.

Chcielibyśmy również zaproponować wzięcie udziału w debacie na temat problemów oraz wizji rozwoju transportu rowerowego w szerszym kontekście polityki transportowej Wrocławia i aglomeracji. Czas i miejsce do ustalenia. Podobnie jak w pierwszym przypadku powstałaby relacja filmowa wypromowana w wymienionych wyżej mediach.

Gratulujemy uzyskanego wyniku w pierwszej turze wyborów.

Z poważaniem
Ambasadorzy Rowerowego Wrocławia oraz Wrocławska Inicjatywa Rowerowa

 


 

DEKLARACJA

Jako kandydat/ka na Prezydenta Wrocławia, deklaruję, że będę czynnie wspierał/a realizację Polityki Rowerowej Wrocławia, której celem strategicznym jest osiągnięcie co najmniej 15% udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie podróży realizowanych w mieście w 2020 roku.

Ponadto deklaruję, że:

 1. Zapewnię odpowiednie fundusze na realizację Polityki Rowerowej Wrocławia. Ponieważ jednym z głównych wyzwań jest spięcie systemu tras rowerowych (połączenie wszystkich osiedli z centrum), zagwarantuję, że do 2019 roku na samodzielne inwestycje rowerowe (nie obejmujące roweru miejskiego) zostanie zarezerwowana kwota co najmniej 100 mln zł, a także przedstawię harmonogram wydatkowania tych środków skonsultowany ze środowiskiem rowerzystów
 2. Poprawię bezpieczeństwo rowerzystów na drogach - tak, aby każdy z uczestników ruchu mógł poczuć się bezpiecznie korzystając z roweru we Wrocławiu. Moim celem będzie zredukowanie wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów do roku 2019 o minimum 50% w stosunku do roku 2014.
 3. Wzorem Warszawy, Gdańska i Lublina powołam Pełnomocnika Prezydenta ds. Komunikacji Rowerowej, który bezpośrednio mi podlegając będzie odpowiedzialny za skoordynowaną realizację Polityki Rowerowej. Wybór osoby na to stanowisko zostanie dokonany w porozumieniu z organizacjami rowerowymi.
 4. Będę brał/a osobisty udział w dialogu ze środowiskiem rowerzystów spotykając się z nimi co najmniej dwa razy w roku, wsłuchując się w ich postulaty, a także uczestnicząc we Wrocławskim Święcie Rowerzysty. Ponadto stworzę platformę dialogu dla mieszkańców na poziomie Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.
 5. Doprowadzę do złożenia przez Wrocław aplikacji o możliwość organizacji w 2019 roku w naszym mieście konferencji Velo-City – międzynarodowej konferencji poświęconej wspieraniu ruchu rowerowego, koordynowanej przez Europejską Federację Cyklistów.

 


 ilosc komentarzy:
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2018 - 10 - 23
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 76 |
 1. Wielkie zwycięstwo Rowerowego Wrocławia!
 2. VI Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych - zaproszenie do zgłoszeń
 3. Bawimy się w „mapę do rozmów o mieście”
 4. Test trasy rowerowej przy ul. Marco Polo - 08.11.2014 - odwołany
 5. Powstały pierwsze progi sinusoidalne przyjazne dla rowerzystów
 6. Czego chcą mieszkańcy? Powie ci to mapa do rozmów o mieście
 7. Rowerowa akcja przedwyborcza – kto realnie popiera ruch rowerowy?
 8. Zaorane wały na Biskupinie - kiedy będą wreszcie naprawione?
 9. Zaproszenie na VI Wrocławskie Spotkanie Podróżników Rowerowych - 29.11.2014
 10. Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia
 11. Wybory 2014: Deklaracja Rowerowego Wrocławia podpisana
 12. Wrocławskie Święto Rowerzysty 2015 – poszukiwani sponsorzy i wolontariusze
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa