link_mdr
aktualności
2010 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
  min min min min min min min min min min min min
27 grudnia 2010

Propozycje na drugie spotkanie Rady

6 października miało miejsce pierwsze spotkanie Rady do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego. Kolejne będzie miało miejsce prawdopodobnie dnia 12.01.2011 roku.

W otrzymanym zaproszeniu z Sekcji d/s Rozwoju Ruchu Rowerowego znalazły się następujące propozycje tematów do omówienia:

 1. Wyrównanie wiedzy dotyczącej aktualnego stanu i planów dotyczących infrastruktury rowerowej.
 2. Przygotowywany program 4 letni.
 3. Opracowane dokumentacje w ramach pakietów.
 4. Projekty organizacji ruchu (kontrapasy, udostępnienie obszaru pętli tramwajowej w Leśnicy, udostępnienie Ostrowa Tumskiego).
 5. Planowane do opracowania nowe dokumentacje - magistrale rowerowe.

 

Ze naszej strony wysłaliśmy (28-12-2010) przesłanie wklejone poniżej. Prosimy o uważną lekturę i ewentualne uwagi w komentarzach pod tekstem:


 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za przesłanie zaproszenie na spotkanie Rady. Czekaliśmy na nie z niecierpliwością. Ponieważ planowany termin listopadowy się nie wydarzył, ilość spraw do rozpatrzenia narosła.

Oprócz zaproponowanych tematów do poruszenia, proponujemy następujące tematy na kolejne spotkane Rady:

1. Pragniemy pochylić się nad ostatecznym projektem Węzła Drzymały, a także projektami rozwiązań tymczasowych. Przedstawiony nam onegdaj projekt Węzła nie przewidywał budowanej obecnie estakady nad wylotem łącznicy AOW (a ponoć na proponowany przez nas tunel pod wylotem łącznicy nie było pieniędzy) oraz przewidywał przebudowę Kosmonautów (nie znamy ostatecznego kształtu i zakresu przebudowy – a poznać pragniemy). Także ostatecznie nigdy miasto nie ustosunkowało się do naszych postulatów (do dziś brak odpowiedzi WI, do których zobowiązano się  i zostało to zaprotokołowane na spotkaniu w WI 26.02.2009 roku). W związku z powyższym za niezbędne uważamy obecność przedstawiciela WI na spotkaniu Rady;

2. Prosimy o przedstawienie planów związanych z projektem budowy Śródmiejskiej Trasy Południowej. Z uwagi na rozległość tematu, chcielibyśmy skupić się na dwóch ważnych skrzyżowaniach, które, z tego co widzieliśmy na jednej z wersji koncepcji, nie posiadają korzystnych dla rowerzystów rozwiązań: Plac Strzegomski i Plac Społeczny. Prosimy o przedstawienie koncepcji tych skrzyżowań, nawet jeśli nie są one jeszcze ostateczne. Nie chcemy, aby powtórzyła się sytuacja z Węzłem Drzymały, gdzie używano takich argumentów do odmowy konsultacji projektu na etapie koncepcji, co skończyło się jak wiadomo, fatalnie;

3. Pragniemy zająć się kwestią dróg rowerowych, z których nie można obecnie legalnie korzystać. Część z nich była już przedmiotem dawnych interwencji, lecz mimo upływających lat, nic się nie zmienia. Dlatego uważamy, iż priorytetowo należy zająć się następującymi przypadkami (lista jest niepełna i może ulec wydłużeniu):

 • a/ pl. Strzegomski i droga rowerowa za placem w kierunku centrum;
 • b/ ul. Powstańców Śl. i droga rowerowa między Nasypową a Swobodną;
 • c/ ciąg pieszo-rowerowy przed Mostem Grunwaldzkim - od centrum na pl. Grunwaldzki;
 • d/ wylot ulicy Smoluchowskiego i ciąg pieszo-rowerowy na wyb. Wyspiańskiego;
 • e/ wylot ul. Paderewskiego na ul. Mickiewicza;
 • f/ droga rowerowa przy "Parawanowcu" na pl. Grunwaldzkim;
 • g/ droga rowerowa na ul. Prusa i wylot ul. Sępa-Szarzyńskiego,
 • h/ ciąg pieszo-rowerowy na Drobnera (relacja z Probusa),
 • i/ ul. Zielińskiego od Bogusławskiego do Swobodnej.


4. Pragniemy poznać oficjalną odpowiedź na wysłaną przez nas do WIM przed ponad rokiem (30.09.2009 ) propozycję oznakowania wspólnego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Jeleniogórskiej jako chodnika dla pieszych z dopuszczonym ruchem rowerowym.

5. Pragniemy na spotkaniu podnieść kwestię koniecznej według nas bezzwłocznej likwidacji obowiązku korzystania z dróg rowerowych / ciągów pieszo - rowerowych, które nie są ułatwieniem, lecz utrudnieniem dla ruchu rowerowego.

Likwidacja obowiązku korzystania ze ścieżek rowerowych znajdujących się w strefach uspokojonego ruchu (lista jest niepełna i może ulec wydłużeniu):

 • a/ ul. Prusa,
 • b/ ul. Sępa – Szarzyńskiego (x2),
 • c/ ul. Ustronie,
 • d/ ul. Pionierów (TBS Brochów),
 • e/ wyb. Conrada-Korzeniowskiego
 • f/ ul. Semaforowa (Brochów).

Uzasadnienie: ścieżki te są zupełnie zbędne, gdyż znajdują się przy ulicach, gdzie istnieją ograniczenia prędkości poniżej 30 km/h. Fakt, że nie są one często respektowane (Prusa, Conrada – Korzeniowskiego), utwierdza nas tylko w przekonaniu, że Urząd powinien niezwłocznie zapewnić warunki do jazdy po jezdni – fizycznie wymusić ograniczenie prędkości, nie zaś utwierdzać ten stan, spychając rowerzystów na ścieżki.

Likwidacja obowiązku korzystania ze ścieżek rowerowych (bądź ciągów pieszo-rowerowych) na pozostałych ulicach (lista jest niepełna i może ulec wydłużeniu):

 • a/ ul. Zielińskiego od Bogusławskiego do Swobodnej, z uwagi na brak możliwości legalnego wjazdu z jezdni i dyskryminację ruchu rowerowego na światłach skrzyżowania ze Swobodną;
 • b/ ul. Olszewskiego od Chełmońskiego do Orłowskiego, z uwagi na stan śmierci technicznej ścieżki, nienormatywną szerokość i brak sukcesów służb w przeciwdziałaniu nielegalnemu parkowaniu;
 • c/ ul. Szczytnicka, od Wyszyńskiego do Miłej, z uwagi na konieczność wykonywania bardzo niebezpiecznych manewrów wjazdu i zjazdu ze ścieżki oraz jej niepraktyczność;
 • d/ ul. Szczytnicka, od Nehringa do Ronda Reagana, z uwagi na utrudniony i niebezpieczny wjazd na ścieżkę oraz brak możliwości legalnego zjazdu ze ścieżki na jezdnię, uniknięcie zbędnych konfliktów z pieszymi, obsługę relacji lewoskrętnej (do stacji i parkingu);
 • e/ ul. Krzycka (fragment przy Skarbowców), bez komentarza;
 • f/ ul. Powstańców Śl., od Nasypowej do Swobodnej, z uwagi na brak możliwości wjazdu na ścieżkę z jezdni;
 • g/ ul. Drobnera - ciąg pieszo-rowerowy, z uwagi na brak możliwości wjazdu z jezdni na relacji z ul. Probusa;
 • h/ pl. Grunwaldzki - droga rowerowa przy "Parawanowcu", z uwagi na brak możliwości wjazdu z jezdni;
 • i/ ul. Mickiewicza od Kopernika do Parkowej, z uwagi na brak sukcesów służb w przeciwdziałaniu nielegalnemu parkowaniu (co zawdzięczamy także dzięki sukcesom WIM w utrwalaniu wśród kierowców negatywnych zachowań);
 • j/ ul. Jedności Narodowej, od stacji CPN do Słowiańskiej, z uwagi na brak możliwości bezpiecznego i wygodnego skorzystania ze ścieżki na relacji na północ, a także dyskryminującą rowerzystów i pieszych sygnalizację na skrzyżowaniu ze Słowiańską.

Wyżej wymienione ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe proponujemy oznakować za pomocą kombinacji znaków C-16/T-22 (za wyjątkiem tych, które nie spełniają wymogu minimalnej szerokości).

6. Pragniemy omówić genezę powstania kontrapasa na ul. Zapolskiej oraz dowiedzieć się, czy w związku z jaskrawą sprzecznością wielu parametrów istniejących dróg rowerowych z obowiązującymi przepisami ministerialnymi, możemy się spodziewać w równie szybkim trybie, co powstały kontrapas, eliminacji wszystkich słupów, latarni i innych przedmiotów stojących w świetle i w skrajni dróg rowerowych, a także dostosowania do normatywów tak podstawowego parametru jak szerokość - na poniemieckich, funkcjonujących drogach rowerowych, czy też na ciągach pieszo-rowerowych na terenach zielonych?

7. Prosimy o konsultację w gronie osób decyzyjnych powstającej dokumentacji projektowej dla ulicy Piaskowej. Nasz niepokój budzi układ drogowy w rejonie parkingu pod pl. Nowy Targ. Prosimy o przedstawienie projektu / koncepcji, nawet jeśli nie są one jeszcze ostateczne. Nie chcemy, aby powtórzyła się sytuacja z Węzłem Drzymały, gdzie używano takich argumentów do odmowy konsultacji projektu na etapie koncepcji, co skończyło się jak wiadomo, fatalnie;

8. Prosimy o zrecenzowanie kwestii związanej z kontrapasami na ul. Grunwaldzkiej, Polaka, Komuny Paryskiej, Rybackiej, Sępa – Szarzyńskiego / Rozbrat, Racławickiej, Słowackiego, Kościuszki.

9. Prosimy o zrecenzowanie kwestii związanej z obiecanym w 2004 roku przebiciem od ul. Ustronie do stacji CPN przy ul. Jedności Narodowej. Obecnie prowadzona jest budowa osiedla w pobliżu stacji CPN. Czy w związku z tym, przewidziana jest zamiana układu chodnik – ścieżka, na taki, jaki widać na wizualizacjach inwestora?

10. Prosimy o sprawozdanie z obiecanych zmian w działaniu sygnalizacji na skrzyżowaniu Lotniczej / Bajana.

11. Pragniemy poruszyć sprawę odśnieżania dróg rowerowych w bieżącym sezonie, w odniesieniu do padających wielokrotnie obietnic o prowadzeniu tego typu akcji w zimie, jak również otrzymanym na poprzednim spotkaniu spisie ZDiUMu.

12. Na posiedzeniu Rady pragniemy zapoznać się z projektem połączenia ul. Robotniczej i Strzegomskiej – poznać ostateczne rozwiązania, planowany termin realizacji, czy możliwe zmiany do wprowadzenia w projekcie?

13. Prosimy o złożenie raportu z analizy naszych postulatów dotyczący udogodnień na Legnickiej – Lotniczej.

14. Na posiedzeniu Rady pragniemy poruszyć kwestię ul. Parafialnej – jaka jest ostateczna wersja projektu, który ma być realizowany w 2011 roku?

15. Na posiedzeniu Rady pragniemy poruszyć kwestię projektu tzw. Tramwaju na Kozanów  - jaka jest jego ostateczna wersja, termin realizacji, czy możliwe zmiany do wprowadzenia w projekcie?

16. Na spotkaniu pragniemy zająć się kwestią ułatwień dla rowerzystów na ciągu ulic: Wróblewskiego – Olszewskiego, możliwych do realizacji w krótkim terminie.

17. Na posiedzeniu Rady pragniemy poruszyć kwestię projektu ul. Nowowiejskiej - jaka jest jego ostateczna wersja projektu, termin realizacji, czy możliwe zmiany do wprowadzenia w projekcie?

18. Ul. Buforowa – Konduktorska. Wnosimy o utwardzenie połączenia ulic Buforowej (odnoga wschodnia ślepo zakończona) i Konduktorskiej, które prowadzi polną drogą wzdłuż torów. Jest to najkrótsza droga do osiedla Brochów z okolic Bardzkiej. Niestety nieutwardzona, nieprzejezdna po opadach.

19. Zgodnie z obietnicą, w IV kwartale 2010 miał zostać sporządzony projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie pętli w Leśnicy. Prosimy o przedłożenie projektu celem konsultacji na spotkaniu.

20. Proponujemy podjęcie na spotkaniu Rady ważnego tematu związanego z utrudnieniami dla ruchu rowerowego (i pieszego) spowodowanymi istniejącą siecią kolejową w mieście. Za niezbędne uznajemy podjęcie rozmów przedstawicieli miasta z PKP w celu likwidacji poniżej wyszczególnionych problemów:

 • a/ ul. Manganowa: zlikwidowany przez PKP pod koniec 2007 roku tunel pieszo-rowerowy w nasypie kolejowym przy ulicy Manganowej pełnił istotną rolę komunikacyjną w tym rejonie. Po jego likwidacji ruch pieszych i rowerzystów odbywa się nadal, lecz już nielegalnie – przez nasyp, po torach. Wybudowanie łącznika Góralska – Tęczowa jedynie spotęguje zapotrzebowanie i wykorzystanie tego skrótu (to najkrótsza droga z Góralskiej w rejony ulicy Grabiszyńskiej na zachód od wiaduktu kolejowego). Należy zatem dołożyć starań, aby odbudować tunel pod torami.
    
 • b/ przejazd przez tory w śladzie starej ul. Lotniczej / Kosmonautów (tymczasowo przywrócony do użytku). Na skutek anty-rowerowej polityki miasta główna trasa rowerowa zachodniego Wrocławia została fatalnie poprowadzona przez budowany obecnie Węzeł Drzymały. Po stronie południowej Węzła trasa rowerowa kat. G przebiegać ma przez peron przystanku tramwajowego (!), w dodatku po stromej pochylni (łatwo sobie wyobrazić, co się będzie tam działo w czasie zimy). Co zaś zakrawa na skandal, trasa ta ma być zamykana dla ruchu rowerowego na czas imprez odbywających się na stadionie – z uwagi na wąski peron przystankowy. Dlatego też, wnosimy o utrzymanie po przebudowie obecnie używanego przejazdu przez tory na potrzeby ruchu rowerowego. Pozwoli to utrzymać drożność połączenia na czas imprez, a także dać alternatywę dla podjazdu po stromej pochylni.
    
 • c/ trasa wzdłuż Obwodnicy Śródmiejskiej (Osobowicka – Obornicka). Jazda po trasie rowerowej wzdłuż Obwodnicy wymaga dwukrotnego przejeżdżania tunelami z jednej strony Obwodnicy na drugą (co wydłuża czas i drogę oraz obniża bezpieczeństwo). Ciągłość trasy po stronie wschodniej Obwodnicy została zaburzona w skutek ograniczenia granicą działki – jak informował nas projektant, dalej znajdują się tereny PKP – choć do torów jest jeszcze daleko. Z uwagi na fakt, że tereny te są obecnie nieużytkiem, należy doprowadzić wspólnie z PKP do uzupełnienia tego odcinka trasy rowerowej.
    
 • d/ ul. Mościckiego – Hajducka (połączenie Brochów – Księże Małe). Obecnie najczęściej wykorzystywane połączenie tych dwóch dzielnic przebiega po wydeptanej ścieżce i prowizorycznej kładce zawieszonej nad ściekiem płynącym w tunelu pod torami. Jest to bardzo niewygodne i niebezpieczne rozwiązanie – ścieżka i kładka są wąskie, tunele nieoświetlone i z niskimi stropami, a stan techniczny mostków fatalny. Także drogi (ścieżki) prowadzące do przeprawy są w fatalnym stanie – nieoświetlone i nieutwardzone. Z uwagi na rangę komunikacyjną połączenia, należy podjąć pilne działania prowadzące do przebudowy połączenia.
    
 • e/ ul. Konińska – Przednia (Żerniki – Żerniki Nowe). Zlikwidowany przed trzema laty przejazd na ul. Konińskiej jest przedmiotem wielu protestów i sporów prawnych. Mieszkańcy z osiedla Żerniki Nowe blokowali w marcu 2008 ul. Kosmonautów w proteście przeciwko likwidacji, zaś w lutym 2010 podjęto kroki prawne mając na celu przywrócenie przejazdu. Pokazuje to skalę problemu, który dotyka także rowerzystów. Należy doprowadzić do przywrócenia przejazdu lub budowy tunelu.
    
 • f/ ul. Paczkowska – Świstackiego – przywrócić zlikwidowane połączenie przez (rozebraną) kładkę pieszo-rowerową nad torami.
    
 • g/ łącznik wzdłuż torów od wałów do ul. Stabłowickiej (Pracze Odrzańskie). Trasa rowerowa na wałach wzdłuż Bystrzycy kończy się na torach kolejowych. Brak jest bezpośredniego połączenia z przebiegającą w pobliżu (ok. 50m) ul. Stabłowicką. Łącznik taki najprościej zlokalizować wzdłuż torów.
    
 • h/ łącznik między ulicami Biały Kąt, a Strzegomską. Teoretycznie mogłoby tu istnieć najbardziej dogodne połączenie między rejonami ul. Bystrzyckiej i Strzegomskiej, obecnie oddzielone torami kolejowymi.

21. Na ostatnim spotkaniu 6 października 2010 wnioskowaliśmy o „włącznie Sekcji ds. rozwoju ruchu rowerowego w proces uzgadniania dokumentacji dotyczącej wszystkich inwestycji ingerujących w zakres określony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wrocławia (zał. graficzny nr 9) - włącznie z remontami”. Jednocześnie obserwujemy ciągły brak koordynacji działań wewnątrz Urzędu: dnia 6 grudnia opublikowano przetarg na „Wykonanie robót budowlanych dla zadań: Zadanie 1 – Przebudowa pętli tramwajowej „Stadion Olimpijski” we Wrocławiu, Zadanie 2 – Odcinek w Al. Różyckiego od Mostu Szczytnickiego do pętli tramwajowej „Stadion Olimpijski” we Wrocławiu – remont przejścia podziemnego w ramach Projektu „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I”. Zadanie to obejmuje remont przejścia podziemnego. Ponad dwa lata temu (dokładnie 19.05.2008 w piśmie nr 18/wir/08) wnioskowaliśmy do WIM o instalację szyn na schodach w przejściu. Dnia 18.12.2008 WIM zwrócił się do ZDiUM z prośbą o montaż prowadnic, lecz prośba ta pozostała bez echa. Jednocześnie Sekcja Rowerowa nie została poinformowana o zaplanowanym remoncie. Incydent ten tylko utwierdza nas w przekonaniu, iż konieczne są systemowe zmiany w pracy Sekcji i przepływie informacji wewnątrz Urzędu.

22. Prosimy o poinformowanie nas o efektach przeprowadzonych działań w ramach akcji „Wrocław miastem przyjaznym dla klimatu – konsultacje w social media” – w temacie rowerowym. Prosimy o podanie do informacji publicznej:

 • a/ w jaki sposób wybrano wykonawcę oraz sposób prowadzenia konsultacji;
 • b/ jakie wnioski zostały przedłożone i uwzględnione;
 • c/ w jakim trybie wnioski będą wdrażane;
 • d/ jakie środki publiczne były (są) zaangażowane w akcję.

Z poważaniem

Radek Lesisz

 

spacer
góralska-tęczowa
"Wybudowanie łącznika Góralska – Tęczowa" Ponoć, ma być tam jednokierunkowa droga + ddr + chodnik. Coś czuję, iż te 2 ostatnie są w planach urzędników parkingiem w niedzielę. Wysłúpkować lub lepiej 50cm krawężnik (jak na świętokrzyskiej przy ogrodzie botanicznym).Najlepiej byłoby, aby tam nie powstała droga dla samochodów. Może są tam jakieś zagrożone żabki, kwiatki? Inną kwestią jest przejazd przez tory. Dworzec świebodzki ma być "zaraz" czynny, a tu budują drogę z przejazdem kolejowym.

Ładna/Piwna
Dodałbym kwestię ul. Ładnej. Przy Szczytnickiej/Curie legalny wyjazd jest zablokowany przez samochody od czasu powstania (kontrapas jako parking) oraz samochodów stojących na skrzyżowaniu Ładna/Piwna (KP Śródmieście ignoruje zgłoszenia telefoniczne, SM również), które zmuszają do jazdy przez środek skrzyżowania, pod prąd, dodatkowo zasłaniając przejscie (Art. 49.1 Art. 49.2 KD) Tutaj powinno pomóc przemalowanie - kontrapas zaczynający się jeszcze przed przejściem dla pieszych - żeby łatwiej się zgłaszało takich delikwentów)

MUilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2020 - 01 - 23
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 115 |
 1. Wyjazd studyjny 16-22.05.2010 Niemcy, Holandia
 2. Czy wypożyczalnia rowerów miejskich ruszy na wiosnę 2011?
 3. Propozycje na drugie spotkanie Rady
 4. Potrzeba 10 baniek na rowery, czyli ponad setka meili z apelem do Radnych w ramach naszej akcji
 5. Zaproszenie na SPLOT i "Zimę na dwóch kółkach" - na Szewskiej 18/12 (sobota)
 6. Wyślij apel do Radych Miasta w spawie zwiększenia budżetu na rowery!
 7. Apel WIR-u do Radnych: Wrocławia nie stać, żeby obcinać budżet na rowery!
 8. Siedem bram do Starego Miasta - omówienie przetargu na projekt
 9. Interwencja obywatelska w sprawie składowania śniegu i parkowania pojazdów
 10. Obniżanie krawężników vol.2 - drugi przetarg rozstrzygnięty
 11. Zaproszenie na III rocznicowego ALLEY'A - 4.12.2010 (sobota)
 12. Zaproszenie na warsztat: Samochód, rower i tramwaj: co możemy zrobić, by je pogodzić? 6.12.2010
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa