link_mdr
aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
09 marca 2011

Kolejne uwagi do projektu ul. Piaskowej (bez Nowego Targu)

Poniżej prezentujemy nasze stanowisko odnośnie projektu ul. Piaskowej. Poprzednio publikowane stanowisko odnosiło się do sytuacji na odcinku przy pl. Nowy Targ. Tym razem chodzi głównie o pl. Nankiera. Uwagi te zostały przesłane 09.03.2011 do Urzędu. Fragmenty projektu oraz nasza propozycja w galerii obok.


Szanowni Państwo,

Po zapoznaniu się w dniu wczorajszym (08.03.2011) z projektem budowy drogi rowerowej na ul. Piaskowej, niniejszym prezentujemy naszą opinię i wnosimy uwagi:
 

 1. Cieszymy się z udanego zaprojektowania śluzy rowerowej na wylocie ul. Św. Jadwigi: to wzorcowe rozwiązanie pozwoli na szybki i bezpieczny wyjazd z trasy na Mostach Młyńskich i na Bulwarze Dunikowskiego w kierunku Centrum.
 2. Za poprawne rozwiązanie uważamy także włączenie rowerzystów do ruchu w ul. Grodzkiej.
 3. Pozytywnie oceniamy likwidację miejsc postojowych przy Uniwersytecie.
 4. Pozytywnie oceniamy zaprojektowany azyl do lewoskrętu w ul. Słowackiego na wylocie Wita Stwosza.
 5. W trosce o respektowanie przez kierowców ograniczeń prędkości oraz o bezpieczeństwo pieszych wnosimy o wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Piaskową na wysokości bloku mieszkalnego (dojście do peronu z drugiego końca) na progu spowalniającym prędkość na jezdni do 30 km/h. Zgodnie z zaleceniami eksperta z GDDKiA, dr. Tadeusza Kopty, ulica ta powinna zostać objęta takim ograniczeniem na całej długości. Ograniczenie takie nie będzie dotykało pojazdów uprzywilejowanych, gdyż te, zazwyczaj poruszają się po torowisku.
 6. Za złe uważamy zaś następujące założenia projektowe:


a/ przeprowadzenie trasy rowerowej przez chodnik na odcinku Grodzka - pl. Nankiera na ul. Piaskowej. Propozycja sprowadzenia drogi rowerowej biegnącej w jezdni na zatłoczony chodnik, jest propozycją nie do przyjęcia. Stwarza bowiem bardzo duże pole konfliktu z niezwykle intensywnym w tym miejscu ruchem pieszym. Przewidziany obszar akumulacji, wydzieleni z chodnika oraz przejście dla pieszych przez drogę rowerową to czysta fikcja, na którą zgody być nie może. Zepchnięcie z jezdni na chodnik w tym miejscu ruchu rowerowego spowoduje nie tylko możliwość kolizji z pieszymi, ale także znaczne spowolnienie przemieszczeń. Wniosek: wnioskujemy o wydzielenie na rzeczonym odcinku pasa rowerowego w jezdni. Pociąga to za sobą konieczność przestawiania 2 latarni i sygnalizatorów, lecz jest rozwiązaniem optymalnym i sensownym.

Rozwiązaniem alternatywnym dla powyższej propozycji jest także rezygnacja z wydzielonej jednokierunkowej drogi/pasa rowerowego na odcinku do wylotu ulicy z pl. Nankiera. Rowerzysta bowiem startujący ze świateł (śluzy) na wylocie ul. Św. Jadwigi zdąży dojechać do wydzielonej drogi rowerowej za wylotem jezdni pl. Nankiera, nim dogonią go auta jadące z relacji poprzecznych. Na samej zaś ul. Św. Jadwigi, ruch samochodowy jest znikomy, więc rowerzysta startujący ze śluzy nie będzie blokował ruchu za sobą, zwłaszcza, iż jezdnia ul. Piaskowej ma dwa pasy ruchu.

b/ brak przewidzenia w projekcie udogodnień dla ruchu rowerowego w kierunku "z centrum". Jest to naszym zdaniem największa "wpadka" całego projektu: jakim sposobem można projektować udogodnienia dla rowerów na tym kluczowym skrzyżowaniu bez wzięcia pod uwagę, iż ruch ten odbywa się także w innych relacjach, niż tylko "do centrum"? Jak, zgodnie z przepisami, rowerzysta ma wyjechać z centrum wedle założeń tego projektu (zwłaszcza, kiedy na pl. Nankiera budowany jest obecnie kontrapas)? Ten szkolny błąd jest na szczęście do naprawienia. W załączeniu nasza propozycja.

Wnioskujemy o wydzielenie kontrapasa, lub wydzielonej 1-kierunkowej drogi rowerowej w miejscu zlikwidowanych miejsc parkingowych, oddzielenie go od chodnika i jezdni różnicą niwelety, obniżeniem krawężnika (na rys. na różowo) na wylocie proponowanego przejazdu poprzecznego przez Piaskową (patrz pkt. 6c poniżej), wykonanie przejazdu przez ul. Grodzką. Proponowany przejazd przez ul. Grodzką pozwoli także na bezpieczny lewoskręt na często używanej przez rowerzystów relacji: z Grodzkiej na Mosty Młyńskie, lub na Bulwar Dunikowskiego. Obecnie (ani także w przedstawionym projekcie) nie ma takiej możliwości: zmiana pasa na lewy przy panujących dziś na jezdni warunkach i wykonanie lewoskrętu, jest bardzo niebezpieczne. Nasza propozycja stwarza ułatwienie: proponujemy wzorem rozwiązania na wylocie ul. Wita Stwosza, zapewnienie azylu przed przejazdem, dla skręcających w lewo. Pozwoli to na dogodne wykonanie skrętu "na dwa".

c/ brak wyodrębnienia przejazdu w poprzek ul. Piaskowej oraz Św. Ducha na wysokości Hali Targowej. Jest to bardzo uczęszczana relacja, np. do Hali Targowej, ale przede wszystkim jako kolejna alternatywa dla przekroczenia pl. Nankiera (wyjazd z centrum w kier. Bulwaru Dunikowskiego, czy Mostów Młyńskich - "z centrum"). Brak tych udogodnień (co jest pokłosiem "wpadki" wzmiankowanej w pkt. 6b) przy okazji przebudowy placu uważamy za bardzo poważny błąd i wnosimy o zaprojektowanie przejazdów (jak na zał. rys. linią przerywaną). Pozwoli to na sprawniejsze rozprowadzenie ruchu rowerowego przez skrzyżowanie, a przez to zwiększenie przepustowości dla ruchu rowerowego (w momencie czerwonego światłą na jednej z dróg przejazdu przez skrzyżowanie pojawia się możliwość skorzystania z drugiego, otwartego w tym momencie przejazdu).

d/ brak zaprojektowania wyniesienia wylotu jezdni pl. Nankiera. Uzasadnienie: wyniesienie przejścia przez wylot jezdni uważamy za niezbędny z uwagi na panujące tu spore potoki pieszych, a także ze względu na konieczność podkreślenia podporządkowanego charakteru ruchu zmotoryzowanego w tym obszarze względem pieszych: wg obowiązującej od 1999 roku  Polityki Transportowej obszar ten jest domeną pieszych i rowerzystów, co projekt winien sankcjonować rozwiązaniami technicznymi. W przeciwnym wypadku będzie on sprzeczny ze strategicznymi dokumentami obowiązującymi w mieście, a także będzie stwarzał zagrożenie ze strony aut skręcających w pl. Nankiera ze zbyt dużą szybkością. Wnosimy o wykonanie wyniesienia przejścia, z zachowaniem możliwości wygodnego wjazdu z jezdni na wydzielone drogę rowerową za skrzyżowaniem w kier. pl. Dominikańskiego (patrz zał. rys.)

e/ brak wydzielonej drogi rowerowej za wylotem jezdni pl. Nankiera. Zaprojektowany wspólny ciąg pieszo-rowerowy nie może się spotkać z naszą akceptacją, gdyż spowoduje on zbędne konflikty z pieszymi (zwłaszcza w rejonie przejścia dla pieszych, gdzie droga dla rowerów zaczyna się zaraz za nim) i znacznie spowolni ruch rowerowy. Przy takim założeniu jazda po jezdni staje się bardziej opłacalna i wydajna, co poddaje w wątpliwość sens budowy infrastruktury dla rowerów. Nie widzimy żadnych przeszkód dla prowadzenia wydzielonej (niweletą) 1-kierunkowej drogi rowerowej od samego początku.

* * *

Korzystając z okazji pragniemy zasygnalizować Państwu następujące kwestie:

I. Niepokój nasz budzi brak reakcji z Państwa strony na nasz apel o zastosowanie bezpiecznych i nie spowalniających ruchu rowerowego rozwiązań w rejonie placu Nowy Targ. Apel ten wysłany do Państwa został 2011-01-20 16:48, a więc już ponad miesiąc temu. Liczymy, iż dołożą Państwo wszelkich starań dla realizacji naszych postulatów, a nasza współpraca będzie mogła przebiegać konstruktywnie i owocnie.

II. Przeciągający się brak terminu zwołania kolejnego posiedzenia Rady Rowerowej nie odzwierciedla najlepiej składanych deklaracji o chęci prowadzenia dialogu ze środowiskiem rowerzystów. Apelujemy o jak najszybsze zwołanie Rady celem rozwiązania problemów nowych jak i zgłoszonych uprzednio, a nie rozpatrzonych z braku czasu.

--
Z poważaniem,
Radek Lesisz

Wrocławska Inicjatywa Rowerowa
www.rowerowy.wroclaw.pl

 

spacer
-
Nie wiem tylko po co tu cokolwiek przebudowywać. Sama ulica Piaskowa na razie doskonale nadaje się do ruchu rowerowego na jezdni - często tamtędy jeżdżę i odcinek aż do ulicy Stawowej wydaje mnie się bezpieczny dla rowerzystów. Nie rozumiem dlaczego w wielu miejscach buduje się niefunkcjonalne drogi rowerowe, skoro pasy ruchu są szerokie i kierowcy pojazdów nie powinni mieć problemów z wyprzedzeniem rowerzysty poruszającego sie pasem ruchu. Coraz to nowe "remonty i usprawnienia" tylko wydłużają czas przejazdu przez "naprawiane" odcinki. tymczasem na nowych, równych asfaltowych drogach częściej jest bezpieczniej (a na pewno wygodniej) niż na nowo budowanych ddr. Przejechałem się na przykład w tym tygodniu na nowo wybudowanej drodze rowerowej z Psar do Kryniczna. Niby wszystko ok, ale kostka strasznie nierówno położona, a dodatkowo na niej bardzo dużo piachu - zapewne z zimowego posypywania sąsiadującej z nią drogi. Dotychczasowe pokonywanie tego odcinka po starej drodze bez pobocza było dużo niebezpieczniejsze, jednak na pewno przyjemniejsze. Dlatego uważam, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie szerszych poboczy zamiast rzeczonej ddr.

lunord

...
Nie będę się rozpisywać. "Po zapoznaniu się w dniu wczorajszym (08.03.2011) z projektem budowy (...)" Chyba powinno to brzmieć mniej więcej tak: "Wczoraj, tj 08.03.2011 po zapoznaniu się projektem budowy (...)" W dniu wczorajszym, w dniu dzisiejszym, masło jest maślane Panowie! Poza tym - jeśli dzięki Waszej ingerencji w projekt ulica Piaskowa ma wyglądać jak skrzyżowanie ulicy Turniejowej z Wyścigową to proszę Was - zajmijcie się zbieraniem ziemniaków

ralfxilosc komentarzy: 2
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 01 - 20
 
 
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Nowe pasy i kontrapasy w centrum Wrocławia
 2. Zmiany w centrum - fotorelacja
 3. Dr Bike, czyli naucz się leczyć swojego stalowego rumaka
 4. Propozycje na trzecie spotkanie Rady
 5. Nie dwa, nie trzy, a 400 kółek dla dzieci!
 6. Z gospodarską wizytą w Twierdzy Toruń
 7. Nasze coraz węższe ulice przez te wasze nowe kamienice
 8. Cztery prośby w związku z przygotowaniami do kolejnej Rady Rowerowej
 9. Powstanie pierwszy we Wrocławiu wspólny pas autobusowo-rowerowy na placu Jana Pawła II
 10. WROSTRO 2011 - zaproszenie na 25 marca
 11. Czy zlikwidować ciąg pieszo-rowerowy na Jeleniogórskiej?
 12. Kolejne uwagi do projektu ul. Piaskowej (bez Nowego Targu)
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa