link_mdr
aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
04 kwietnia 2011

Propozycje na trzecie spotkanie Rady

Drodzy Rowerzyści,

Dziękujemy za odpowiedź na nasz apel. Większość przesłanych uwag i propozycji została załączona do naszej propozycji, którą wysłaliśmy dziś celem poruszenia ich podczas najbliższego \posiedzenia Rady (poniżej).

Uwagi odnośnie oznakowania, czy stanu nawierzchni najlepiej kierować bezpośrednio do urzędu; na Radzie staramy się podejmować sprawy strategiczne. Choć z drugiej strony przytłaczająca ilość zgłaszanych mankamentów nawierzchni, nieprzyjaznych sygnalizacji, czy błędów w oznakowaniu, obrazuje ogrom problemów, z którymi tak naprawdę nie wiadomo jak się uporać; Sekcja liczy 2 (dwie) osoby, zaś skuteczność ich interwencji przekazywanych do ZDiUMu waha się w granicach 20%...Szanowni Państwo,

Posiłkując się zarządzeniem prezydenta nr 10299/10, które w § 4 stanowi, iż Radę ds. rozwoju ruchu rowerowego zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał, wnosimy o pilne zwołanie posiedzenia Rady; ostatnie spotkanie Rady miało miejsce 12.01.2011. Uważamy, że częstotliwość spotkań Rady jest zbyt mała, aby sprostać problemom rowerzystów we Wrocławiu. Skutkuje to poniższą listą.

Mając na uwadze powyższe wnosimy o poruszenie następujących spraw na trzecim spotkaniu Rady:

1. Jak sprawę priorytetową uważamy zajęcie się koncepcją projektu przebudowy ulic Kościuszki i Podwale. Z naszym informacji wynika, iż na ulicach tych nie przewidziano żadnych udogodnień dla rowerzystów, co, jeśli okaże się prawdą, stoi w jaskrawej sprzeczności nie tylko z deklaracjami władz miasta o uwzględnianiu interesu rowerzystów przy okazji każdej nowej inwestycji, ale także przede wszystkim w sprzeczności z Koncepcją i Polityką Rowerową. Dlatego wnosimy o zajęcie się tym tematem w pierwszej kolejności.

2. W związku z doniesieniami prasowymi o reorganizacji ruchu na Węźle Drzymały: zamknięcia od połowy maja przejazdu kolejowego, wnosimy o bezzwłoczne przedłożenie projektów prowadzenia ruch rowerowego we wszystkich fazach robót, aż do ich zakończenia.

Jednocześnie wnioskujemy oficjalnie o zwołanie w trybie pilnym (tj. w ciągu miesiąca) spotkania z udziałem wiceprezydenta Macieja Bluja oraz przedstawicieli spółki miejskiej Wrocławskie Inwestycje w sprawie skandalicznego przebiegu niby-konsultacji Węzła Drzymały.

3. W związku z doniesieniami prasowymi o remoncie ul. Awicenny, wnosimy o złożenie pełnych wyjaśnień, dlaczego projekt ów nie został skonsultowany z rowerzystami. Ulica Avicenny nie tylko figuruje jako trasa rowerowa w Koncepcji, ale przede wszystkim jest bardzo niebezpieczną ulicą dla niechronionych uczestników ruchu: nie ma żadnych poboczy, zaś ruch zmotoryzowany jest bardzo intensywny.

Mamy nieodparte wrażenie, iż powtarza się tutaj sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia już wielokrotnie: ostatnio przy sprawie przejścia przez trasę W-Z. Stawia to pod znakiem zapytania zarówno wiarygodność składanych deklaracji przez pracowników Urzędu, jak sam sens prowadzenia konsultacji, które, jak widać, odbywają się wedle bardzo uznaniowych reguł.

4. Wnosimy o wyznaczenie pasów rowerowych na ważnych z punktu widzenia rowerzystów ulicach, gdzie występuje aktualnie wystarczający przekrój jezdni nie wymagający ingerencji w krawężniki. Konieczne są zaś remonty nawierzchni w niektórych miejscach: 

 • ul. Wróblewskiego, północna strona (zgodnie z naszym pismem nr syg. 226/08/11)
 • ul. Bacciarellego (oraz fizyczne uniemożliwienie autom parkowania na chodniku)
 • ul. Zielińskiego (od Zaporoskiej do Swobodnej)
 • ul. Szpitalna
 • ul. Hubska i Sucha
 • ul. Purkyniego
 • ul. Braniborska
 • ul. Trzebnicka (od Pl. Powstańców Wielkopolskich do Łokietka/Probusa)
 • ul. Kościuszki (od Pułaskiego do Stawowej)
 • ul. Piłsudskiego (od Dworca Głównego do Świdnickiej)
 • al. Różyckiego (od Paderewskiego do Chopina)
 • ul. Paderewskiego (alternatywnie można reanimować poniemieckie jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy)

Liczymy, iż rozwiązania te pozwolą przełamać impas i niechęć do tworzenia tego rodzaju udogodnień we Wrocławiu. Z dużą szkodą dla ruchu rowerowego utarło się bowiem u nas tworzenie udogodnień dla rowerzystów jedynie w formie dróg rowerowych poza jezdnią. Trend ten wymaga radykalnej zmiany, głównie z uwagi na rosnącą ilość konfliktów rowerzystów z pieszymi.

5. Wnosimy o fizyczne uspokojenie ruchu do obowiązującego ograniczenia 30 km/h na ważnych dla rowerzystów trasach w strefach ruchu teoretycznie uspokojonego:

 • Piękna 
 • Prusa
 • Grunwaldzka i Benedyktyńska
 • Jedności Narodowej
 • Moniszki i Chopina
 • Płońskiego
 • Rakowiecka
 • Wełniana
 • Górnickiego
 • Gwiaździsta
 • Skwierzyńska
 • Lubuska

Ponadto wnosimy o ograniczenie prędkości do 30 km/h na ulicy Szczytnickiej oraz odnowienie zlikwidowanego przejścia dla pieszych przy sklepie Familijnym.

6. Wnosimy o umożliwienie korzystania z dróg rowerowych - wykonanie zjazdów na jezdnię jak dla 4 wlotu skrzyżowania dla następujących ulic:

 • wylot ulicy Smoluchowskiego i ciąg pieszo-rowerowy na wyb. Wyspiańskiego
 • wylot ul. Paderweskiego na ul. Mickiewicza
 • droga rowerowa na ulicy Prusa i wyloty Sępa Szarzyńskiego oraz Rozbrat 
 • wjazd na drogę rowerową na przedłużeniu Probusa do Drobnera
 • wyloty ulic poprzecznych na Osobowickiej: Czeska, Serbska, Łużycka
 • wylot ul. Wincentego Pola na ul. Kamieńskiego
 • wylot ul. Łukasiewicza na wyb. Wyspiańskiego
 • wylot ul. Norwida na wyb. Wyspiańskiego

7. Domagamy się (w wielu przypadkach już po raz kolejny) podjęcia natychmiastowych i skutecznych działań w celu eliminacji nielegalnego parkowania (zarówno na drogach dla rowerów jak i chodnikach w sposób niezgodny z przepisami) poprzez fizyczne ukrócenie tego procederu:

 • Malarska
 • Odrzańska
 • Kazimierza Wielkiego (od Leszczyńskiego do Świdnickiej, od Zamkowej do Świdnickiej, od Widok do Wierzbowej
 • Frycza – Modrzewskiego (cała)
 • Borowska (przy Lidlu)
 • Mickiewicza (parkowanie na zieleńcu i drodze rowerowej)
 • Żelazna
 • Ślężna (zakład mech. samochodowej przy Brossa)
 • Główna (zakłady mech. samochodowej x3)
 • Strzegomska (na zjeździe w Komorowską, odcinek Rogowska – Chociebuska)
 • Grabiszyńska (przy FAT, policji, rejon skrzyżowania z Klecińską po obu stronach)
 • Krakowska (cała)
 • Sienkiewicza (cała)
 • Zachodnia (rejon wylotu Młodych Techników – zieleniec i droga dla rowerów)
 • Legnicka (rejon wylotu ul. Środkowej, rejon Dolmedu)
 • Bolesławiecka (cała)
 • Rogowska (cała)
 • Koznanowska (Połbina - Kolista)
 • Petuniowa
 • Wyspiańskiego na całej długości, zwłaszcza zaś w rejonie bud. H3 Politechniki, dawnej Tawerny oraz w rejonie komisariatu wodnego Policji (39b), gdzie dojazd do „parkingu” przy rzece odbywa się po zieleńcu, albo pomiędzy słupkami w świetle drogi rowerowej.
 • Kotlarska od Więziennej do Odrzańskiej
 • Ładna: wylot kontra pasa na Szczytnicką
 • Polaka: wylot drogi rowerowej biegnącej od pl. Grunwaldzkiego (droga rowerowa i chodnik służą za dojazd do miejsc parkingowych pod Manhattanem)
 • wyjazd z tunelu pod pl. Społecznym na ul. Słowackiego oraz na chodniku wzdłuż całego parku przy Słowackiego
 • Garbary

Patologia parkowania niezgodnie z przepisami jest od lat tolerowana i odbywa się nieprzerwanie, bez względu na podejmowane przez obywateli interwencje. Wniosek jest jeden: służby odpowiedzialne za ten stan rzeczy nie spełniają swojej roli i należy bezzwłocznie zastosować środki techniczne uniemożliwiające ten proceder. Równocześnie zaznaczamy, iż podane lokalizacje nie wyczerpują tematu, do którego z pewnością będziemy jeszcze wracać.

8. Apelujemy (w wielu przypadkach po raz kolejny) o podjęcie działań mających na celu bezzwłoczną i skuteczną eliminację miejsc niebezpiecznych na drogach dla rowerzystów:

 • Klecińska (ASO Wróbel, wlot Muchoborskiej, zjazd z estakady Gądowskiej, zjazd z estakady Klecińskiej)
 • Bystrzycka (wylot z Magnolii)
 • Milenijna (wjazd na stację BP)
 • Pilczycka (róg Hutniczej, wylot Górniczej)
 • Wiśniowa (wlot Sudeckiej)
 • Reymonta (wylot Kraszewskiego)
 • Olszewskiego (wyloty poprzeczne - patrz pismo nr syg. 226/08/11)
 • Most Zwierzyniecki (wylot trasy na wałach)
 • Długa (wlot w Rybacką, wjazd do Tesco)
 • Legnicka (wylot z Dobrej, przy b. zajezdni, pod wiaduktem kolejowym, wylot Przedmiejskiej)
 • Krzywoustego (zjazd na Kowalską, wjazd na Psie Pole, wyjazd z osiedla przy Czajkowskiego oraz wyjazd z zakładów w rejonie Poprzecznej)
 • Obwodnica Śródmiejska (wylot Irysowej, tunele pod OŚ)
 • Most Grunwaldzki (pylony po stronie północnej)
 • pl. Strzegomski (tunele)
 • Starogroblowa (pod wiaduktem)
 • Grabiszyńska (wyjazd z posesji k. wiaduktu)
 • Kromera (zjazd w Bydgoską)
 • Borowska (wylot ddr zza ekranów akustycznych x2, zakończenie drogi rowerowej przy AM)
 • Świeradowska (wylot Orzechowej i Działkowej) 
 • Krakowska / Na Niskich Łąkach (brak widoczności)

9. Wnosimy o podjęcie niezwłocznie działań mających na celu skuteczne (czyli fizyczne) wyeliminowanie wykorzystywania do omijania korków drogi obsługującej (oznaczonej jako strefa zamieszkania) wzdłuż ul. Klecińskiej (od Francuskiej do Petuniowej). Zachowania takie są niebezpieczne, a także powodują zniszczenia lichej nawierzchni drogi.

10. Wnosimy o podjęcie niezwłocznie działań mających na celu skuteczne (czyli fizyczne) wyeliminowanie wykorzystywania do omijania korków nowego odcinka drogi rowerowej i chodnika na Strzegomskiej od Rogowskiej do ronda Pileckiego, a także na samym rondzie. Chodnik i droga rowerowa w przypadku całkowitego zakorkowania ul. Mińskiej i Strzegomskiej traktowana jest przez niektórych kierowców (a także policję) jako dodatkowy pas ruchu. Choć inwestycja jeszcze nie jest zakończona, to trawnik między jezdnią i drogą rowerową jest cały poryty śladami kół samochodowych, zaś nawierzchnia chodnika i drogi rowerowej uległa już poważnym uszkodzeniom.

11. Wnosimy o podjęcie niezwłocznie działań mających na celu skuteczne (czyli fizyczne) wyeliminowanie możliwości parkowania aut na wyb. Dunikowskiego za Urzędem Wojewódzkim. Wykorzystywanie go przez kierowców na parking powoduje dewastację zieleni oraz nawierzchni.

12. Wnosimy o pilne wykonanie asfaltowego pobocza na ul. Mościckiego, od Gazowej do Topolowej. Ulica ta jest praktycznie jedynym łącznikiem Brochowa z centrum miasta. Na wskazanym odcinku przebiega poza terenem zabudowanym; jest nieoświetlona, pełna bardzo niebezpiecznych dziur, zaś kierowcy nigdy nie przestrzegają tu ograniczeń prędkości, z uwagi na prosty odcinek drogi. Przed wiaduktem zaś do takich zachowań zachęca nachylenie. Rowerzyści korzystający z tego odcinka są narażeni na bardzo duże niebezpieczeństwo jadąc po jezdni. Pobocze bowiem nie nadaje się do jazdy; jest jeszcze bardziej nierówne i nieutwardzone. Skutkuje to ewidentnym tłamszeniem mobilności mieszkańców Brochowa korzystających z rowerów.

13. Wnosimy o wykonanie łącznika dróg rowerowych na ul. Bystrzyckiej i Na Ostatnim Groszu. Obecnie rowerzyści zmuszeni są do wykonywania niebezpiecznych manewrów aby wjechać na drogę rowerową na Bystrzyckiej, brakujący odcinek wynosi zaś zaledwie 200 m.

14. Wnosimy o likwidację zatoki autobusowej na ul. Głównej wylot Chwałkowskiej – celem utrzymania ciągłości drogi rowerowej i chodnika, usprawnienia komunikacji zbiorowej, a także uspokojenia ruchu na tej ulicy.

15. Wnosimy o spowolnienie środkami technicznymi ruchu samochodowego na rondzie na skrzyżowaniu ulic Grota-Roweckiego i Parafialnej. Geometria tego ronda pozwala bowiem na pokonywanie go ze znaczną prędkością, co skrupulatnie wykorzystują wszyscy kierowcy.

16. Prosimy o dodanie do spisu ulic, gdzie potrzebne są kontrapasy: Księcia Witolda (odcinek przy wlocie z Dmowskiego warto fizycznie wygrodzić), Kniaziewicza, Benedyktyńska, Hoene-Wrońskiego i Raciborska.

17. Prosimy o przedłożenie opiniowanego projektu remontu ul. Kosmonautów.

18. Prosimy o przedłożenie projektu przebudowy ul. Pułaskiego.

19. Prosimy o przedłożenie planów zabudowy przy ul. Swobodnej, między Komandorską, a Stawową.

20. Prosimy o przedłożenie opiniowanego projektu budowy łącznika ul. Gorlickiej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, iż większość spraw uprzednio zgłoszonych nie została rozpatrzona na spotkaniu Rady dnia 12 stycznia 2011. Oczekujemy zatem, iż są one przedmiotem Państwa szczególnej troski, której wyniki jak najszybciej chcielibyśmy poznać.Z poważaniem

Radek Lesisz

 

spacer
-
Nie wiem, czy jestem przewrażliwiony, ale kilka z tych punktów wydaje się jak dla mnie bezsensownych: 3) Ulica Awicenny - fakt - do remontu ale, czy obecny przebieg jest niebezpieczny dla rowerzystów? dla mniej sprawnych pewnie tak, ale ci sprawniejsi raczej wola jechać tam jezdnią, niż nierówną, kostkową ddr. 4)ul. Purkyniego - postuluje ograniczenie prędkości do 30km/h. Obecne rozwiązanie w tym miejscu uważam za wystarczające. Trzebnicka - nie wyobrażam sobie rozwiązania satysfakcjonującego dla rowerzysty - za dużo skrzyżowań; potrzeba likwidacji parkingów dla samochodów - lepiej wydzielić ddr w ciągu sąsiedniej ulicy Chrobrego ograniczając szerokość tej drogi do jednego pasa w każdą stronę. 5) Na wyżej wymienionych ulicach powyższe ograniczenia przeważnie są respektowane przez kierowców (Moniuszki i na Wełnianej (na Wełnianej jest niewielki ruch i możliwość bezpiecznego ominięcia rowerzysty). Ograniczenie prędkości na Szczytnickiej do 30km/h - w kierunku ronda Reagana niezbędne.

lunord

-
8) Nie szczególnie jestem w stanie sobie wyobrazić udogodnienia dla rowerzystów w większości tych miejsc - dużo poprawiłoby przestrzeganie prawa przez kierowców (Krzywoustego - zjazd na Kowalską), na Krzywoustego przy zjedzie na Psie pole nie ma przejazdu i ddr aż do stacji benzynowej - niebezpieczne skrzyżowanie również dla pieszych, ale stawianie w tym miejscu świateł raczej zatrzymałoby ruch rowerowy niż go polepszyło. Tunele pod obwodnicą śródmiejską - chyba największa paranoja ostatnich lat, ale chyba nic z tym już nie da się zrobić. 12) "kierowcy nigdy nie przestrzegają tu ograniczeń prędkości, z uwagi na prosty odcinek drogi". - droga może i prosta, ale tak dziurawa, że jechać tam szybciej niż 50km/h jest mało odpowiedzialne, i mało kto to robi. Rowerem jechałem tylko ze trzy razy i w praktyce wolę jeździć zamiast tego odcinka ulicami Brochowską, Tyską i Rybnicką. Sama interwencja jednak zasługuje na uwagę i jest potrzebna w razie remontu tej ulicy. Nie wiem tylko, czy nasyp kolejowy nie będzie tutaj największym utrudnieniem. 13) Szczególnie uciążliwe jadąc w kierunku magnolii. W drugą stronę można bezpiecznie poruszać się po drodze.

lunord

Brakuje wzmianki o parkowaniu na DDR na ulicy Wróblewskiego wzdłuż ZOO, bardzo uciążliwej. Należy zlikwidować tabliczkę "nie dotyczy chodnika" przy zakazie parkowania przy Moście Zwierzynieckim na ciągu pieszo rowerowym. Ta tablicza de facto zezwala na nielegalne parkowanie na DDRiP. Gdy w pobliżu było targowsisko straż miejska skutecznie umiała sobie poradzić z walką z handlarzami wjeżdżającymi na teren stadionu Slęzy. Gdy targowisko zniknęło nikt się tym terenem nie inbteresuje.

tomek

Avicenny - jest niebezpieczna
Lunord, jeśli chodzi o Avicenny, to jest ona ewidentnie niebezpieczna. I nie ma tu znaczenia sprawność rowerzysty. Ulica jest ruchliwa (wylot na Kąty, dojazd co centr handlowych), wąska, bez poboczy i dziurawa. Wymiana jedynie nawierzchni bez udogodnień dla rowerzystów wcale nie poprawi bezpieczeństwa, a może wprost przeciwnie - po gładkiej nawierzchni samochody będą rozwijały większe prędkości. Na odcinku za przejazdem kolejowym w kierunku Oporowa jest zresztą część poza obszarem zabudowanym więc legalnie prędkości są duże.

Roman

Avicenny
@Roman Tam jest ograniczenie do 30km/h - którego nikt nie przestrzega, tak samo zresztą jak zakazu ruchu pojazdów ciężarowych (od strony Wiejskiej). Reszta opinii jest tożsama z moją, po remoncie bez DDR będzie tylko gorzej.

fakir

Chodniki
Z innej bajki. Nie wiem czy się tym zajmowaliście ale chciałbym zwrócić uwagę na bardzo istotną kwestię, bez której budowanie ścieżek rowerowych mija się z celem. Są to chodniki, a raczej materiał z którego są wykonane. Niestety, wiele nowych ścieżek rowerowych jest notorycznie wykorzystywana przez pieszych i wcale się im nie dziwię (choć strasznie mnie denerwują). Wynika to z tego że budowany obok chodnik powstaje z kostki która jest po prostu nierówna. Dla kobiety na obcasach wręcz nie do pokonania. Sprawia też trudności ludziom z wózkami dziecięcymi bądź osobom starszym, nie wspominając już o niepełnosprawnych. Idealnym przykładem jest fragment Powstańców Śl. pomiędzy Hotelem Wrocław a ul.Swobodną. Na absurd zakrawa też Bulwar Jasińskiego gdzie wszyscy (bez wyjątku) piesi poruszają się po ścieżce rowerowej bo przestrzeń przewidziana dla nich to goła ziemia. Takich przykładów jest mnóstwo. Po co nam nowe ścieżki jeśli będą zapchane przez pieszych?

Makaron

chodzniki 2
Nie wspominając też o tym że, funkcjonariusze chętnie wręczają mandaty rowerzystom na chodnikach a nie słyszałem jeszcze o przypadku żeby pieszy dostał mandat za kroczenie po ścieżce rowerowej.

Makaronilosc komentarzy: 7
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 02 - 16
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Nowe pasy i kontrapasy w centrum Wrocławia
 2. Zmiany w centrum - fotorelacja
 3. Dr Bike, czyli naucz się leczyć swojego stalowego rumaka
 4. Propozycje na trzecie spotkanie Rady
 5. Nie dwa, nie trzy, a 400 kółek dla dzieci!
 6. Z gospodarską wizytą w Twierdzy Toruń
 7. Nasze coraz węższe ulice przez te wasze nowe kamienice
 8. Cztery prośby w związku z przygotowaniami do kolejnej Rady Rowerowej
 9. Powstanie pierwszy we Wrocławiu wspólny pas autobusowo-rowerowy na placu Jana Pawła II
 10. WROSTRO 2011 - zaproszenie na 25 marca
 11. Czy zlikwidować ciąg pieszo-rowerowy na Jeleniogórskiej?
 12. Kolejne uwagi do projektu ul. Piaskowej (bez Nowego Targu)
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa