link_mdr
aktualności
2011 :
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
  min min min min min min min min min min min min
17 sierpnia 2011

Czy cyklochodnik na Kosmonautów będzie obligatoryjny? Kolejne podejście do C16/T22

Tak, jak zapowiedzieliśmy niedawno, wystosowaliśmy do magistratu pismo odnośnie stosowania oznakowania C16/T22, pozwalającego na nieobligatoryjne korzystanie z chodników przez rowerzystów.

Tym razem nasz wniosek nie przywołuje tylko przykładu ul. Jeleniogórskiej. Z uwagi na kolejną złą inwestycję rowerową miasta, postulat nasz odnosimy do cyklochodnika budowanego właśnie na ul. Kosmonautów. Już w 2008 roku postulowaliśmy wyasfaltowanie tam pobocza, również podczas opiniownia projektu remontu powtórzyliśmy postulat. Zlano nas jednak równo.

Poniżej nasze pismo. TUTAJ zaś można podbrać spakowane plany sytuacyjne załączane do przetargu na wykonanie remontu Kosmonautów (9,75 mB).

I jeszcze jednen smaczek: podczas opiniowania projektu remontu ul. Kosmonautów wyszło na jaw, że projektant (firma Drosystem) proponuje utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego za pomocą ... destruktu bitumicznego, czyli odpadków powstających podczas frezowania nawierzchni asfaltowych. Na szczęście udało się to uwalić. Będzie bitum, choć znając standardy wrocławskie, rozściełany łopatami.


Wrocław, 17-08-2011

Szanowni Państwo,

Odnosząc się do Państwa pisma nr WIM.EOR.DC.0717-1/866/11, pragniemy przedstawić Państwu opinię ekspertów z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącej możliwości stosowania kombinacji oznakowania C16/T22 (w załączeniu) oraz przedłożyć odpowiednie wnioski.

Jak wynika z ekspertyzy GDDKiA, stosowanie kombinacji znaków C16/T22 jest rozwiązaniem bez wątpienia legalnym i nad wyraz potrzebnym w świetle przywoływanych tamże argumentów. Podnoszony zaś przez Państwa argument, jakoby stosowanie takiej kombinacji znaków było niemożliwe, gdyż nie pozwala na to zapis Rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach w punkcie 4.2.17, został tu explicite podważony.

Powoływanie się na zapis rozdziału 4.2.17 „Znaku tego [C16] nie umieszcza się na chodnikach oraz na innych drogach, których przeznaczenie dla pieszych jest oczywiste” w celu wykazania sprzeczności Rozporządzenia z kombinacją znaków C16/T22 nie ma racji bytu, gdyż wraz z dopuszczeniem tabliczką T22 ruchu rowerowego na chodniku, przeznaczenie danego ciągu jedynie dla pieszych nie jest już oczywiste. Co istotne, wraz z dopuszczeniem ruchu rowerowego na chodniku, konieczne jest poinformowanie o tym fakcie uczestników ruchu drogowego: pieszych, kierowców i rowerzystów. Stąd zapis w punkcie 4.2.17 nie stanowi podstawy do zanegowania proponowanego rozwiązania.

Mamy nadzieję, iż wraz z przywołaną interpretacją prawną ekspertów GDDKiA, przychylnie odniosą się Państwo do naszego postulatu dotyczącego ul. Jeleniogórskiej.

Warto zauważyć , iż postulowane przez nas od dwóch lat rozwiązanie znajduje w Polsce już coraz większą popularność, głównie z uwagi na fatalną jakość infrastruktury rowerowej tworzonej w naszym kraju. Wrocław też nie jest niestety wolny od tego problemu; zarówno istniejąca stara infrastruktura dla rowerów, jak i ta najnowsza, obecnie tworzona, często stwarza więcej problemów, niż pożytku – gdyż istnieje obowiązek korzystania z niej przez wszystkich rowerzystów.

Zaletą kombinacji znaków C16/ T22 jest możliwość dostosowania wyboru części drogi, po której porusza się rowerzysta, do typu roweru oraz uwarunkowań psychofizycznych użytkownika.

Mając na uwadze powyższe, wnioskujemy o zmianę oznaczenia budowanego obecnie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Kosmonautów, na chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym (C16/T22).

Pomimo naszej opinii wskazującej na konieczność utwardzenia poboczy jezdni Kosmonautów i wykonania tam niewielkim kosztem (nie wymaga to na przykład budowania nowych kładek nad ciekami wodnymi) pasów dla rowerów, wybrano bardzo złe rozwiązanie – budowę wydzielonego ciągu pieszo-rowerowego, gdzie zobowiązani będą poruszać się także rowerzyści.

Rozwiązanie to jest ze wszech miar złe, co wskazywaliśmy już na etapie projektowania:

 • część północna jezdni (w przeciwieństwie do południowej) obfituje w liczne wyjazdy z posesji i warsztatów – co, jak wykazaliśmy w opinii, umknęło uwadze projektantów (!). Strona północna posiada też sporo wylotów ulic lokalnych. Powoduje to nie tylko znaczne opóźnienie jazdy względem poruszania się po jezdni, ale także zbędnie zawyżoną liczbę miejsce kolizyjnych - jak wskazują statystyki, do wypadków z udziałem rowerzystów dochodzi najczęściej na skrzyżowaniach. Budowa pasów rowerowych dawałaby znacznie większe bezpieczeństwo rowerzystom na skrzyżowaniach i wyjazdach z posesji, których po stronie południowej w ogóle nie ma.
 • ciąg pieszo-rowerowy znajduje się tylko po stronie północnej, co dla użytkowników z części południowej powoduje konieczność przekraczania osi jezdni, co nie jest ani bezpieczne, ani efektywne.
 • budowa 2,5-metrowego ciągu pieszo-rowerowego tylko po jednej stronie jezdni prowadzi wprost do eliminacji części użytkowników i upośledza wiele relacji. Jak jasno wskazuje opracowanie Ograniczenia prawne rozwoju infrastruktury rowerowej (w załączeniu), na ciągu pieszo-rowerowym w świetle polskich przepisów, dopuszcza się de facto jedynie jednokierunkowy ruch rowerowy. Zatem budowa takiej infrastruktury na ul. Kosmonautów siłą rzeczy musi dotyczyć jedynie rowerzystów poruszających się w kierunku zachodnim.

Podsumowując, budowa wbrew naszej opinii ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kosmonautów jest więc nie tylko przedsięwzięciem nieefektywnym: droższym i stwarzającym większe zagrożenie, niż budowa proponowanych pasów rowerowych, lecz także przedsięwzięciem de facto upośledzającym znaczną część już istniejącego ruchu rowerowego z Leśnicy, Stabłowic, czy Złotnik.

Mając na uwadze powyższe błędy, wnosimy o fakultatywne dopuszczenie ruchu rowerowego na chodniku wzdłuż Kosmonautów, za pomocą kombinacji znaków C16/T22.

p.s.

Zwracamy jednocześnie uwagę, iż w odpowiedzi na Państwa pismo numer WIM.EOR.DC.0717-1/866/11, w dniu 18-04-2011 zostało sformułowane i przesłane Państwu nasze stanowisko (meil z dnia 2011-04-18 21:38  na adres wim@um.wroc.pl) - do dziś nie ustosunkowali się Państwo do naszej odpowiedzi. Prosimy zatem o skrupulatne prowadzenie korespondencji i odpowiadanie w terminie na kierowane do Państwa pisma.

 

Z poważaniem
Radosław LesiszZałączniki:
1.    Opinia GDDKiA jest do pobrania pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/documents/opinia_c16t22__3_.pdf
2.    Opracowanie Ograniczenia prawne rozwoju infrastruktury rowerowej jest do pobrania pod adresem: http://www.srm.eco.pl/files/1pkd-warszawa_2006.pdf
 

spacer
chwila, zgodnie ze zaktualizowanym pord, obligatoryjna jest tylko jazda drogą dla rowerów, czyli drogą która jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń brd, i oznakowaną znakiem c-13. obowiązek jazdy po drogach dla pieszych (c13/c16) wyraźnie z art. 33.1 wykreślono. zatem, czy faktycznie jest o co kruszyć kopie?

artek

Radek twierdzi inaczej
Popatrz na temat "Ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem rowerów" i dopisz się.

Neverhood

ta cała awantura o dopuszczenie oznakowania c16/t22 została zapoczątkowana dawno temu przez marcina hyłę, w czasach, kiedy ddpir była zgodnie z art. 33.1 pord obowiązkowa. ustawa się zmieniła, ale jak widać wszczęta kiedyś tam w rowerowym zespole gddkia procedura normująca stosowanie c16/t22 przeciągnęła się, a efekt końcowy ujrzał światło dzienne wiele miesięcy za późno. w obecnej sytuacji prawnej, zamiast się rozjaśnić i uporządkować, zrobił się jeszcze większy galimatias i zbyt dużo miejsca na własną interpretację - co potęguje zmieniona definicja ddr i zmieniony art. 33.1. ja to widzę tak - nie ma żadnej różnicy pomiędzy c16/t22 a c13/c16 z poziomą kreską, jest to nawet identyczny ciąg jak nieobowiązkowy dwumetrowy chodnik przy jezdni z vmax>50 km/h. moim zdaniem należałoby znak c13/c16 (z poziomą kreską) całkowicie zlikwidować a w to miejsce wstawiać c16/t22. zaś ddpir oznakowaną jako c13|c16 z pionową kreską traktować jak normalną drogę - czyli jezdnia z chodnikiem, gdzie piesi nie mają prawa włazić pod koła rowerom, i vice versa - rowery trzymają się z dala od pasa dla pieszych - czyli usunąć z art. 33.1 dopisek o obowiązku ustępowania miejsca. wtedy nie byłoby żadnych niedomówień. albo zamiast c13|c16 stawiać po prostu c13 w odpowiednim miejscu. niestety, pojawiłby się w tym miejscu problem z obecnie funkcjonująca infrastrukturą, czyli minimalistycznie tworzonymi ddpir za pomocą farby i wałka - tu ddr/pas dla rowerów nie jest oddzielony konstrukcyjnie czy za pomocą urządzeń brd - bo w przypadku nowych ddpir można by z grubsza złożyć, ze urządzeniem brd jest ten parocentymetrowy skrawek krawężnika. tak czy owak, jak wspomniałem, galimatias prawny jest straszliwy, obowiązuje nowa ustawa a stare rozporządzenia, i każdy wie swoje. beznadzieja ...

artek

Spoko, jest super
Trzeba nazwać obecne 4 różnie wyglądające znaki c-13/c-16, aby się tak samo nie wabiły jak teraz.

Neverhoodilosc komentarzy: 4
DODAJ SWÓJ KOMENTARZ - dnia 2019 - 01 - 19
     
   
lista pozostałych artykułów w dziale aktualności
 1. 1 - 12 |
 2. 13 - 24 |
 3. 25 - 36 |
 4. 37 - 48 |
 5. 49 - 60 |
 6. 61 - 72 |
 7. 73 - 84 |
 8. 85 - 96 |
 9. 97 - 108 |
 10. 109 - 120 |
 11. 121 - 121 |
 1. Siedem obietnic głównych Rafała Dutkiewicza ver 2.0.1.1.
 2. Zaproszenie na obiecujący happening - 22.09.2011
 3. Europejski Dzień Bez Samochodu, czyli coroczne utrapienie władz Wrocławia
 4. Zamiast ścigać urzędników za złe oznakowanie, oskarżają rowerzystkę
 5. Dutch Town Puławy - holenderskie doświadczenia w uspokajaniu ruchu w Polsce
 6. Zaproszenie na otwarcie trasy rowerowej po śladzie dawnej kolejki wąskotorowej w Dolinie Baryczy
 7. Ruszyła wypożyczalnia tandemów
 8. Chodnik odzyskany, chodnik stracony, czyli święte status quo obronione
 9. Głównie olewka, czyli po raz kolejny o zatoce autobusowej na Głównej
 10. Kontrapas na Polaka i sygnalizator z zieloną strzałką
 11. Czy cyklochodnik na Kosmonautów będzie obligatoryjny? Kolejne podejście do C16/T22
 12. Trzeci pakiet projektowy – podsumowanie głosowania
 
home
o nas
działania i opinie
miasto
rekreacja
biblioteka
warto wiedzieć
aktualności
prasa